Prednáška pre seniorov

Cukrovka môže spôsobiť vážne problémy s chodidlami.  Pre človeka je však možné mnohým z týchto problémov predchádzať alebo ich minimalizovať. 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci so SZŠ sv. Františka z Assisi pripravilo preventívnu prednášku pre seniorov ZO JDS Krásno nad Kysucou.