Rozprávačské Lodno POZVANKA

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci s obcou Lodno a Žilinským samosprávnym krajom otvorilo prihlasovanie 25. ročníka národnej súťažnej prehliadky rozprávačov - Rozprávačské Lodno.

 

Ide o vrcholnú prehliadku tohto druhu na Slovensku, ktorá je určená detským a dospelým rozprávačom, ktorí nie sú členmi spisovateľských alebo umeleckých organizácií, ani profesionálni pracovníci v oblasti hovoreného slova.
Na prehliadku sa môžu prihlásiť rozprávači od 6 rokov, pričom sú stanovené 3 kategórie, a to deti, mládež a dospelí. Téma rozprávania môže byť ľubovoľná, podľa vlastného výberu (môže to byť príbeh skutočne prežitý, vymyslený, odpozorovaný) a súťažiaci môžu rozprávať v slovenskom jazyku, hovorovej reči alebo v nárečí.
Prihlásiť sa je možné do 25. septembra, prostredníctvom prihlášky zverejnenej na stránke www.kulturnekysuce.sk alebo priamym oslovením Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci.

Propozície_Rozprávačské_Lodno_2023.pdf