Trávnice MŠ Raková Fojstvo

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v rámci spoznávania  krás nášho kultúrneho dedičstva a vytvárania u detí predpokladov na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam nášho regiónu a ľudového umenia navštívi so svojím maskotom Kultúrničkom Materskú školu Raková - Fojstvo. 

13.júna 2023 navštívi  MŠ Raková - Fojstvo. Pôjde  o interaktívne rozprávanie o starobylých zvykoch kysuckých roľníkov pri poľnej práci s názornými ukážkami a piesňami.  Lektorom vzdelávania bude FSk Svrčinka zo Svrčinovca.   Kultúrniček sa veľmi teší na detičky zo škôlok.