Tábor plagat

Detský tvorivý tábor KULTÚRNIČEK je miestom kreativity, predstavivosti, fantázie, myslenia i vnímania.
Počas 5 dní ponúkne deťom vo veku 6 – 10 rokov širokú škálu aktivít a dielní, ktoré im umožňujú prejaviť svoju predstavivosť a schopnosti.

Okrem tvorivých aktivít sú pripravené aj hry podporujúce sociálnu interakciu medzi deťmi a myslenie. V podstate ide o zábavné a vzdelávacie prostredie, kde deti môžu objaviť svoje záujmy a talent, získavať nové zručnosti a budovať priateľstvá.

Dajte svojim deťom príležitosť rozvíjať svoju tvorivosť, zdokonaľovať sa v rôznych zručnostiach a mať zároveň zábavné letné a prázdninové zážitky. PRIHLÁSTE HO DO DENNÉHO TÁBORA KULTÚRNIČEK, ktorý sa uskutoční v termíne 14. – 18. august 2023 v obci Korňa.

Záväzná prihláška Prihlaska-Tábor_Kulturniček_PDF.pdf

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa Potvrdenie_o_zdravotnej_spôsobilosti_3.pdf

Tábor_Korňa_-_pokyny.pdf