MORENA v MŠ Svrčinovec

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v rámci spoznávania  krás nášho kultúrneho dedičstva a vytvárania u detí predpokladov na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam nášho regiónu a ľudového umenia navštívi so svojím maskotom Kultúrničkom materskú škôlku vo Svrčinovci.


24. marca 2023 navštívi  Materskú školu vo  Svrčinovci. Pôjde o interaktívne rozprávanie o jednom z najstarších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias spojený s workshopom – výroba Moreny.  Lektorkou vzdelávania bude Mgr. Zuzana Zuzčáková Gacíková, PhD. Kultúrniček sa veľmi teší na detičky zo škôlok.