Zdobenie kraslíc MŠ Skalité Ústredie

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v rámci spoznávania  krás nášho kultúrneho dedičstva a vytvárania u detí predpokladov na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam nášho regiónu a ľudového umenia navštívi so svojím maskotom Kultúrničkom materskú škôlku  Skalité - Ústredie. 

22. marca 2023 navštívi  materskú škôlku  Skalité - Ústredie. Tvorivé dielne spojené s rozprávaním, ktoré oživuje ľudové tradície. Ukážka techník zdobenia vajíčok a ich následné maľovanie a dekoratívne zdobenie.  Lektorkou vzdelávania bude pani Vlasta Čarnecká.  Kultúrniček sa veľmi teší na detičky zo škôlok.