MORENA V MŠ NESLUŠA

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v rámci spoznávania  krás nášho kultúrneho dedičstva a vytvárania u detí predpokladov na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam nášho regiónu a ľudového umenia navštívi so svojím maskotom Kultúrničkom materskú škôlku v Nesluši.

20. marca 2023 navštívi  Základnú školu s materskou školou v Nesluši. Pôjde o interaktívne rozprávanie o jednom z najstarších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias spojený s workshopom – výroba Moreny.  Lektorkou vzdelávania bude Mgr. Zuzana Zuzčáková Gacíková, PhD. Kultúrniček sa veľmi teší na detičky zo škôlok.