Spoločná foto s Morenoujpg

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo pre detičky materskej škôlky  v ZŠ s MŠ Čadci-Podzávoze interaktívne rozprávanie o jednom z najstarších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias spojený s workshopom – výrobou Moreny.  Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Naše Kysuce 2023. Projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Piatok 10. marca 2023 tak bol pre detičky obohatený o krásne podujatie, kde lektorka Mgr. Zuzana Zuzčáková Gacíková, PhD. vysvetlila čo je ,resp. kto je Morena, na čo v minulosti slúžila. Potom spolu s Monikou Rakovanovou vytvorili Morenu, ktorú si detičky samé dokreslili a spoločne ju obliekli do kroja. Workshop pokračoval sprievodom ku potoku za škôlkou, počas ktorého si všetci spoločne spievali a napokon Morenu vyzliekli z kroja, zapálili ju a hodili do potoka. Následne bola spomedzi detičiek určená kráľovná, obliekli ju do kroja, ktorý mala predtým oblečený Morena. Zuzana Zuzčáková Gacíková aj Monika Rakovanová sú zároveň členkami folklórnej speváckej skupiny Vrchárky z Kysúc.  Deti mali z tohto podujatia veľký zážitok a hodnotili ho naozaj pozitívne.

PhDr. Mária Čanecká

Manažér pre folklór a ľudové remeslo 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

Lektorka pri vysvetľovaní

Lektorka  Mgr. Zuzana Zuzčáková Gacíková, PhD. pri vysvetľovaní.

 Detičky pri dokresľovaní tváre Moreny

Detičky pri dokresľovaní tváre Moreny .

 

 Mária Čanecká a Kultúrniček

Mária Čanecká a Kultúrniček.

 Kráľovná v kroji

Kráľovná v kroji. 

 Morena hodená do vody

Morena hodená do vody.

 Morena vo vode

Morena vo vode.