MORENA MŠ RAKOVÁ

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v rámci spoznávania  krás nášho kultúrneho dedičstva a vytvárania u detí predpokladov na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam nášho regiónu a ľudového umenia navštívi so svojím maskotom Kultúrničkom materské škôlky v Rakovej.

15. marca 2023 navštívi  materskú škôlku Raková Fojstvo a 16.marca 2023 navštívi materskú škôlku Raková u Gala. Pôjde o interaktívne rozprávanie o jednom z najstarších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias spojený s workshopom – výroba Moreny.  Lektorkou vzdelávania bude Mgr. Zuzana Zuzčáková Gacíková, Phd. Kultúrniček sa veľmi teší na detičky zo škôlok.