JANUAR2022vKulture FINAL page 0001

Pohľady do krásneho sveta – fotografická výstava tvorby študentov fotoklubu J. M. Hurbana v Čadci sprístupnená v hale Kysuckej knižnice v Čadci od 24. novembra 2021 do 23. januára 2022.

Po stopách valaského umenia - ukážka výroby ľudových nástrojov Františka Kostúra z Kysuckého Nového Mesta nainštalovaná vo vitrínach v priestoroch Pracoviska prvého kontaktu MsÚ v Čadci od 18. novembra do 12. januára 2022.

Podcast KKS – Kysucké dračie príbehy 1. príbeh - zverejnené od 3. januára 2022 na webovej stránke KKS v Čadci, you tube a facebook.

Podcast – Rok 2022 v KKS v Čadci - rozhovor s riaditeľkou KKS v Čadci PhDr. Silviou Kajankovou - zverejnené od 10. januára 2022 na webovej stránke KKS, youtube, facebook.

Vlna a plstenie v tvorbe Edity Sabelovej – ukážka spracovania vlny a plstenia Edit Sabelovej zo Staškova sprístupnené od 14. januára 2022 v priestoroch Pracoviska prvého kontaktu MsÚ v Čadci.

Prípravný výbor k 50. ročníku Folklórneho festivalu Ochodnica – stretnutie členov prípravného výboru dňa 14. januára 2022 o 14:00 hod. v Dome kultúry v Čadci.

Kysucké dračie a iné príbehy – beseda v Základnej škole v Zborove nad Bystricou dňa 24. januára 2022 o 9:00 hod.

Prípravný výbor k 54. ročníku festivalu Palárikova Raková – stretnutie členov prípravného výboru v Dome kultúry v Čadci o 9:00 hod dňa 25. januára 2022.

Podcast KKS – Kysucké dračie príbehy 2. príbeh - zverejnené od 24. januára 2022 na webovej stránke KKS v Čadci you tube a facebook.

Kysucké dračie a iné príbehy – beseda v Základnej škole v Zákopčí dňa 26. januára 2022 o 9:00hod. 

Kultúra v regióne – rozhovor v KTV – zverejnený od 31. januára 2022 – na wbovej stránke KKS, youtube, KTV, facebook.