Navraty7

Prednáška Návraty do histórie nášho regiónu priblížila deťom informácie, ktoré v bežnej učebnici nenájdu.

Vzdelávací cyklus určeným žiakom základných škôl realizuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v rámci projektu Naše Kysuce 2021. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výber historických faktov o mestách, a zaujímavých stavbách na Kysuciach sprostredkoval žiakom siedmeho ročníka Základnej školy v Starej Bystrici historik Kysuckého múzea v Čadci Marián Liščák. Pútavým rozprávaním o prírodných pohromách, ktoré v minulosti neobišli náš región, vysvetlil školákom, aké následky zanechali povodne, zemetrasenia, epidémie a hladomor na obyvateľstve a jeho živote. Čo znamená valašská kolonizácia, ako sa začala osídľovať Čadca, ale i kedy sa konali prvé divadelné predstavenia a filmové premietania v meste.

Vzdelávacia prednáška je súčasťou vzdelávacieho projektu Naše Kysuce 2021, ktorý pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.