Pripravili sme pre vás október plný zaujímavých podujatí. Autorské výtvarné výstavy členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc, ukážky  výrobkov našich regionálnych remeselníkov, vzdelávacie prednášky pre deti i seniorov, vzdelávacie, výtvarné a remeselné workshopy a regionálnu súťažnú prehliadku mladých nádejných moderátorov. Strávte október s kultúrou a s nami.

oktober

Tanec ilúzií  – autorská výtvarná výstava Michaely Kubaščíkovej členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci nainštalovaná v Galérii pod Orlojom v Starej Bystrici v termíne od 18. augusta 2021 do 17. októbra 2021.

Prevencia zdravia – prednáška pre seniorov na tému Osteoporóza a duševné zdravie sa uskutoční 4. októbra 2021 o 14.00 hod v Kultúrnom dome v Novej Bystrici.

Návraty – vzdelávacia prednáška pre deti 8. ročníka ZŠ, súčasť vzdelávacieho projektu Naše Kysuce sa uskutoční 6. októbra 2021.

Za objektívom – EXPERIMMENTÁLNA FOTOGRAFIA – vzdelávací workshop s Lukášom Macekom zo Žiliny v rámci projektu Naše Kysuce 2021.

Miroslav Pavelek  – autorská fotovýstava člena štúdia neprofesionálnych fotografov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci sprístupnená v hale Kysuckej knižnice v Čadci od 6. októbra 2021 do 21. novembra 2021.

Remeslo srdcom – Zdobenie medovníkov – remeselný workshop s remeselníčkou Júliou Masnicovou, ktorý je súčasťou projektu Naše Kysuce, sa uskutoční 7. októbra o 14 hod. v prednáškovej miestnosti Kysuckej knižnice v Čadci.

MLADÝ MODERÁTOR – vzdelávací seminár pre žiakov a pedagógov stredných škôl v rámci vzdelávacieho projektu Naše Kysuce 2021 sa uskutoční 8. októbra 2021 o 8:30 hod. v prednáškovej miestnosti v knižnici v Čadci.

Ornamenty v drôte  – ukážky remeselných výrobkov drotára Róberta Hozáka z Čadce nainštalované vo  vitrínach  v priestoroch Pracoviska prvého kontaktu MsÚ v Čadci od 10. októbra do 17. novembra 2021.

KYSUCKÝ MIKROFÓN – regionálna súťažná prehliadka mladých moderátorov amatérov sa uskutoční 15. októbra 2021 o 8:30 hod. v prednáškovej miestnosti v knižnici v Čadci.

Jesenná paleta farieb – kolektívna výstava členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci nainštalovaná v Galérii pod Orlojom v Starej Bystrici v termíne od 20. októbra 2021 do 5. decembra 2021.

Na palete – FIGURA SUI TEMPORIS /monotypia, frotáž, dekalk/ - vzdelávací výtvarný workshop s prof. Jaroslavom Uhelom z Liptovského Mikuláša v rámci projektu Naše Kysuce 2021 bude prebiehať 23.10.2021 v Dome kultúry v Čadci.

František Kostúr, výroba fujár a ľudových hudobných nástrojov  – filmový profil Františka Kostúra  zverejnený od 29. októbra 2021na webe, youtube KKS v Čadci.

Júlia Masnicová, výroba medovníkov  – filmový profil folkloristky a medovnikárky Júlie Masnicovej z Makova zverejnený od 25. októbra 2021 na webe, youtube KKS v Čadci.