Kysucké povesti ZŠ Kysucký lieskovecVíly, svetlonosi, čerti, vodníci, škriatkovia a iné tajomné bytosti, výnimočné miesta či pútavé príbehy. O nich a tiež o ďalších zaujímavostiach zo sveta povestí rozprávala žiakom v ZŠ Povina a ZŠ Kysucký Lieskovec lektorka Mgr. Zuzana Zuzčáková Gacíkova, Phd. z Krásna nad Kysucou.

Tá sa štúdiu nehmotného kultúrneho dedičstva nášho regiónu dlhodobo venuje. Cieľom týchto prednášok, realizovaných v rámci projektu Naše Kysuce 2021, bolo rozšíriť poznatky o takýchto príbehoch z nášho regiónu, podnietiť v deťoch zvedavosť o dianie v minulosti aj vo svojej obci, dôležitosť pýtania sa na príbehy starých rodičov a ľudí, ktorí si toho veľa pamätajú. Dokonca niektoré z detí takéto príbehu z ich rozprávania už poznali.

Prednášky v spolupráci so školami pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavný partner podujatia je Fond na podporu umenia. 

Ing. Mgr. Katarína Borisová 

manažér pre občianske vzdelávanie, voľnočasové aktivity a projektovú činnosť

Kysucké povesti ZŠ Povina 1