Nová výstava Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja „ŠPERKOVANIE“ – sú zaujímavé, netradičné až avantgardné práce študentov, ktorí si pre svoju budúcnosť vybrali za svoje povolanie umelecké remeslo.

Napriek momentálne komplikovaným podmienkam, sa nám podarilo sprístupniť výstavu šperkov študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu zo Žiliny vo vitrínach foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

plagat SPERKOVANIE

Tieto netradičné šperky sú vytvorené z rôznych prírodných i umelých materiálov. Sú obrazom odvážnej predstavivosti a výsledkom zručnosti študentov formované odborným vedením pedagógov školy.

Niektoré práce vznikli v rámci školskej ateliérovej tvorby na tému odev a odevný doplnok, niektoré pre celoslovenskú súťaž ÚĽUV-u KRUHY NA VODE. Aktuálne medzi vystavenými exponátmi môžete vidieť šperky, ktoré v tomto období získali cenu v súťaži VÝTVARNÉ ALTERNATÍVY (2020). Za sériu šperkov „Larva s perlou" získala prvé miesto študentka Berenika Ryboňová za precízne spracovanú prírodninu do jemného šperku.

Cenu predsedníčky poroty v tejto súťaži získala Katarína Nábilková za sériu šperkov inšpirovanú architektúrou a ľudovým umením.

V súťaži ETUDY Z DREVA v roku 2018 získal cenu primátorky mesta Zvolen študent Erik Vrábel.

S potešením Vám prezentujeme tieto veľmi invenčné práce v roku 2021, ktorý je vyhlásený rokom slovenského dizajnu, a teda zameraný na aktivity v tejto oblasti.

Práce mladých študentov môžu byť inšpiračným zdrojom pre novú tvorbu aj ľudových remeselníkov a pre žiakov základných škôl môžu  byť impulzom pre výber budúceho povolania.

Ďakujeme Súkromnej škole umeleckého dizajnu v Žiline za zapožičanie prác študentov, osobitne Mgr. Art. Daniele Mládenkovej za spoluprácu a profesionálny prístup.

SPERKOVANIE.mp4

Mgr. Erika Šuranská

Odborný manažér pre ľudové remeslo

KKS v Čadci