FB IMG 16115728872556310Dávame Vám do pozornosti 8. ročník súťaže remeselnej tvorivosti detí a mládeže. "Ústredie ľudovej umeleckej výroby chce podporiť záujem žiakov školského veku a záujem výtvarných pedagógov a pedagógov voľného času o problematiku ľudovej umeleckej výroby na Slovensku, t. j. na podporu praktického oboznamovania sa s tradičnými remeselnými výrobami v prostredí detí a mládeže."

"Cieľom súťaže je vzbudiť záujem detí a mládeže o tradičné ľudové remeslá, posilniť vedomie kultúrnej identity, podporovať manuálnu zručnosť a výtvarnú kreativitu detí a mládeže. Prostredníctvom verejného vystavenia všetkých súťažných prác spĺňajúcich stanovené kritériá a zaslaných do súťaže chce vyhlasovateľ podporovať spontánny záujem mladých o sebaprezentáciu a zvyšovať motiváciu účastníkov tak, aby bola zdôraznená dôležitosť účasti každého z nich."

Osloví táto výzva aj deti v našom regióne a ukážu svoj záujem o tradičné ľudové remeslá?

Informácie a prihlášku nájdete na webovej stránke ÚĽUV: http://www.uluv.sk/sk/web/podujatia-a-novinky/v-krajine-remesiel/