PRE DNESDobrý deň milí pedagógovia, recitátori, keďže za týchto podmienok nie je možné zorganizovať vzdelávací seminár pre pedagógov, ktorí sa venujú príprave recitátorov na postupovú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, dávame Vám do pozornosti metodické videá, ktoré nám zasiela odborný pracovník pre umelecký prednes a divadlo poézie na Národnom osvetovom centre v Bratislave pán Mgr. art. Matej Struhár.
 Sú vhodné, ako materiál pre dištančnú výučbu - určené pre základné školy, LDO odbory  ZUŠ-iek.
 
Videá na seba chronologicky nadväzujú.
 
                                     Božena Slanináková
         odborná manažérka pre umelecký prednes a hovorené slovo
                                           KKS v Čadci