Jožko VrábelS hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci sme prijali správu o úmrtí nesmierne milého a láskavého človeka, priateľa, osobnosti kysuckého folklóru a výtvarného umenia, pána Jozefa Vrábla, ktorý nás opustil vo veku 61 rokov. Bolo nám cťou spolupracovať s ním, spoločné chvíle v jeho prítomnosti boli inšpiratívne, plné "človečenstva" a skromnosti. V našich srdciach zostáva prázdne miesto... Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine. Odpočívaj v pokoji, náš vzácny priateľ...Nikdy nezabudneme.

Silvia Petreková a kolektív pracovníkov KKS v Čadci