Vážení a milí priatelia, priaznivci kultúrneho diania,

ponúkame vám (aspoň takto v skratke) prehľad o našich kultúrnych podujatiach, ktoré pre vás celoročne pripravujeme a spolu s vami realizujeme. :) 

V nasledujúcej prezentácii si môžete pozrieť, aké rôznorodé kultúrne aktivity má stredisko v náplni svojej činnosti- v zmysle jednotlivých odborných úsekov ZUČ.

Tešíme sa na čas, kedy sa opäť osobne stretneme a budeme si môcť vychutnať prítomnosť skutočnej človečiny a radosti z talentu každého z vás.

Pripravila: Mgr. Silvia Petreková

KM budova

Nnew-_presentation_KKS_v_Čadci.pdf