Tretí novembrový víkend si celé Slovensko a Česká republika pripomenuli 30. výročie jednej z najdôležitejších historických udalostí našej krajiny. Pád komunizmu alebo poetickejšie – Nežná revolúcia - predstavujú symbol vzbury a túžbu po zmene. 17. novembra 2019 uplynulo presne 30 rokov od novembrových udalostí v roku 1989. Výročie Nežnej revolúcie prináša so sebou množstvo spomienok na udalosti, ktoré sa odohrali v našej krajine pred tridsiatimi rokmi. Práve teraz nastal čas, aby sme si to my, nielen tí, čo sme udalosťami žili, ale aj tí, ktorí ich poznajú len z rozprávania, pripomenuli.

Peter Cabadaj počas prednášky

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, usporiadalo pri tejto príležitosti dňa 12. novembra 2019 v Kysuckej knižnici v Čadci tematickú prednášku spojenú s besedou. Odborným lektorom prednášky bol spisovateľ a historik Mgr. Peter Cabadaj, ktorý priblížil novembrové udalosti poslucháčom – študentom Obchodnej akadémie D. M. Janotu v Čadci, Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci i verejnosti.

Zaznelo množstvo zaujímavých informácií o Nežnej revolúcii a o udalostiach, ktoré jej predchádzali. Tematická prednáška spojená s besedou tak bola nepochybne prínosom pre prítomných poslucháčov.

príhovor riad. KKS v Čadci Silvie Petrekovej

 

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci