Vážení priatelia,

tento rok v novembri si pripomenieme významné výročie jedného z najdôležitejších míľnikov našej novodobej histórie. Dňa 17. novembra 2019 uplynie presne 30 rokov od novembrových udalostí v roku 1989. Mnohí z nás si NEŽNÚ REVOLÚCIU pamätajú z osobnej skúsenosti, tým mladším je potrebné fakty a udalosti z týchto dní sprostredkovať a priblížiť.

Prijmite pri tejto príležitosti naše pozvanie na tematickú besedu spojenú s prednáškou s historikom a spisovateľom pánom Mgr. Petrom Cabadajom.

V utorok 12. novembra 2019 o 9.00 hod. sa stretneme v prednáškovej miestnosti Kysuckej knižnice v Čadci.

 Mgr. Silvia Petreková
riaditeľka KKS v Čadci

Nežná revolúcia