Máte radi príbehy? Niekedy také, ktoré vás prinútia zamyslieť sa, inokedy vtipné a v nárečí? Rozprávačské Lodno je výnimočnou celoštátnou prehliadkou rozprávačov, ktorej cieľom je odborne a metodicky, no tiež dokumentačne podporovať a rozvíjať a zároveň uchovávať klenotnicu pôvodného rozprávačstva, vychádzajúceho z najlepších tradícií rozprávkarov, kronikárov či spisovateľov, a to prostredníctvom prejavu rozprávačov rôznych vekových kategórií a zo všetkých kútov Slovenska. 25. ročník tejto prehliadky s bude konať počas víkendu 14. a 15. októbra 2023. 

Projekty RL

Rozprávačské Lodno je víkendovým podujatím v obci podľa ktorej dostalo meno - v Lodne, v rámci ktorého sa prezentujú rozprávači z celého Slovenska, vymieňajú si skúsenosti a poznatky, učia sa na vzdelávacom workshope a rozborovom seminári. Cieľovou skupinou sú samotní súťažiaci - rozprávači z radov detí i dospelých, tiež obyvatelia obce Lodno a regiónu ako návštevníci, účinkujúci v rámci programu a odborná verejnosť v oblasti etnológie a jazyka.