Palárikova Raková patrí medzi najvýznamnejšie podujatia nielen regiónu Kysuce, ale čo sa ochotníckeho divadla týka, určite aj Slovenska. Divadelní ochotníci z celého Slovenska sa prihlasujú do súťaže, ktorej priebeh je sprevádzaný množstvom iných pohostinných predstavení, výstav, rozborových seminárov, workshopov, zaujímavých stretnutí a výnimočnej atmosféry. V tomto roku sa prehliadka bude konať od 23. do 28. 4. 2023. 

Projekty 55PR

 

 

Prehliadku nesúcu meno významného kysuckého rodáka Jána Palárika pripravujeme už 55. krát a opäť sme odhodlaní dostať ju medzi čo najväčší počet divákov v rámci celého regiónu. Pri príležitosti tohto polovičného jubilea chceme vydať pamätnicu, ktorá bude zachytávať okamihy uplynulých 5 ročníkov prehliadky. Výnimočnosť prehliadky, ktorej jedným z hlavných cieľov je prezentovať ochotnícke divadelné súbory s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, spočíva i v tom, že je partnerským festivalom krajanov zo Srbska - festivalu DIDA Pivnica a každoročne hostí jeho víťaza a naopak, laureát Palárikovej Rakovej sa má možnosť prezentovať na ďalšom ročníku DIDA. Cieľovou skupinou v rámci prehliadky sú ochotnícke divadelné súbory, odborná porota, predstavitelia kultúrnej obce a široká verejnosť.