Čripeky ze svadbyRealizáciou projektu chceme dosiahnuť vytvorenie nového autorského scénického programu FS Bystrica z Novej Bystrice so svadobnou tematikou, zostaveného na základe vlastného výskumu v oblasti pôsobenia súboru (realizovaný členmi FS).
Súbor založili manželia Ján a Mária Jančulovci v roku 2012 v obci Nová Bystrica na podnet mladých ľudí, ktorí sa snažia nadväzovať na ľudové tradície a život našich predkov, pričom toto všetko chcú prezentovať v jedinečnej umeleckej podobe. FS Bystrica od svojho vzniku autenticky prezentuje nielen folklór svojho regiónu, najmä Bystrickej doliny, ale aj folklór z ďalších regiónov Slovenska (napr. Horehronie, Zemplín).

V súčasnosti má viac ako 30 členov. Manželia Jančulovci sa zaoberajú folklórnym výskumom v danej lokalite Kysúc (Bystrická dolina) od roku 1986, pričom zozbierali množstvo ľudových piesní, zvykov a krojových súčastí, ktoré aktuálne používajú pri choreografiách súboru. Ján Jančula bol 15 rokov tanečníkom FS Drevár, následne sa stal certifikovaným tanečným pedagógom a choreografom. Súčasťou FS Bystrica sú dve ľudové hudby (pôvodná ĽH Kováčovci a tiež ĽH Potočiari, ktorá vznikla z radov tanečníkov samotného súboru pred dvoma rokmi). Už od svojho vzniku sa súbor neustále rozvíja a napreduje, svedčí o tom aj fakt, že v súčasnosti patrí medzi najaktívnejšie folklórne zoskupenia nášho regiónu, účinkuje na mnohých podujatiach doma i v zahraničí. V rámci realizácie projektu chceme pozornosť upriamiť na vlastný etnologický výskum v oblasti Bystrickej doliny (jeho realizácia už prebieha), konkrétne na svadobné tradície našich predkov (večer pred svadbou – rozlúčka s nevestou, zvanie na svadbu, zdobenie polazničiek, vytie kystky; v rámci svadby čepčenie nevesty). Výskum je realizovaný s pamätníkmi z obcí Nová Bystrica, Stará Bystrica a zatopených obcí Harvelka a Riečnica. Na základe získaných poznatkov bude zostavený scénický program "Čriepky ze svadby" (choreograficky konzultovaný s garantom projektu – Mgr. art. Miroslavou Palanovou počas jednodňového sústredenia), s ktorým sa FS Bystrica predstaví v rámci podujatia pri príležitosti 10. výročia svojho vzniku v obci Nová Bystrica v auguste 2022, následne v repríze v mesiaci október v obci Stará Bystrica a bude zaradený do repertoáru folklórneho súboru. Pre zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva prezentačnou formou, chceme zabezpečiť videozáznam programu. Už samotný výskum bude mať neoceniteľnú hodnotu pre samotný súbor, no vďaka videozáznamu tiež pre študentov príslušných odborov vysokých škôl a odborníkov. Prezentáciou pripraveného programu chceme u návštevníkov podujatia vzbudiť viaceré pocity – u detí a mladých ľudí záujem venovať sa folklóru, u strednej generácie nadšenie z poznania udalostí, o ktorých v rámci svojej histórie možno ešte ani nepočuli a v radoch tých, ktorí si toho pamätajú najviac, radosť a spomienky na časy svojej mladosti, svojej svadby.