Naše Kysuce 2022

Prostredníctvom realizácie kultúrno-osvetových a vzdelávacích aktivít pre deti, mládež, dospelých a seniorov v rámci projektu Naše Kysuce 2022 chceme vzbudiť u všetkých vekových kategórií podľa individuálnych a im prispôsobených aktivít záujem o kultúru, tradície a históriu v ich rôznych podobách, priblížiť verejnosti a konkrétnym cieľovým skupinám činnosti v oblasti kultúrno-osvetovej práce. 

Cieľovými skupinami sú deti ZŠ (historické, literárne prednášky, remeselný workshop), študenti SŠ (seminár pre moderátorov, "Improvizuj"), odborná a laická verejnosť - pedagógovia (umenie prednesu, umenie divadla), , remeselníci (prednášky a workshopy), výtvarníctvo (workshopy, semiáre, cesty za umením), fotografia (odborné a rozborové semináre, workshop), film (workshop).

Doba realizácie: 1. 2. 2022 - 31. 12. 2022