54. PR

27. apríla 2022 uplynie 200 rokov od narodenia významného slovenského dejateľa Jána Palárika. Práve na jeho počesť sa v obci Raková, kde sa narodil, meste Čadca a po celom regióne Kysúc koná už 54. ročník Palárikovej Rakovej. Je to národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Jej realizácia má nezastúpiteľné miesto v kalendári kultúrnych podujatí na Kysuciach s národným charakterom. 

Do súťaže sa môžu zapojiť len ochotnícke divadelné súbory zo Slovenska, ktoré majú aktuálne naštudovanú hru slovenského autora. Výberová porota z prihlásených súborov na základe videozáznamu vyberie tie najlepšie do súťažnej časti. Počas "divadelného týždňa" sa tie potom predstavia odbornej porote a verejnosti, okrem nich sú v programe zaradené aj pohostinné divadlá. Návštevníci môžu tiež zhliadnuť niekoľko nainštalovaných výstav a zúčastniť sa sprievodných podujatí. Keďže si budeme pripomínať toto významné jubileum od narodenia J. Palárika, plánujeme v rámci programu zaradiť mimoriadne aktivity (naštudovanie divadelného predstavenia o živote J. Palárika, uvedenie poštovej známky J. Palárika). Palárikova Raková je zároveň na základe Memoranda o spolupráci partnerským festivalom divadelného festivalu DIDA Pivnica v Srbsku. Víťaz z ich festivalu sa prichádza prezentovať k nám a naopak. Cieľovou skupinou sú ochotnícke divadelné súbory, odborná porota a predstavitelia kultúrnej obce a široká verejnosť.

Doba realizácie: 1. 1. 2022 - 31. 5. 2022