VS 2022Neprofesionálni výtvarníci zo Žilinského kraja budú mať opäť možnosť prezentovať sa v rámci krajskej súťažnej výstavy Výtvarné spektrum 2022. Každé regionálne stredisko v kraji realizuje súťaž na svojej úrovni, víťazné práce a práce s čestným uznaním potom postupujú do krajského kola.

Po ich doručení do Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci sa zrealizuje výber odbornou hodnotiacou porotou, zabezpečí sa nafotenie diel pre katalóg, jeho zostavenie a tlač, oslovia sa účinkujúci pre vernisáž, pripraví sa inštalácia výstavy v Kysuckom Novom Meste a scenár samotnej vernisáže. Jej súčasťou bude vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich, predchádzať jej bude odborný rozborový seminár s členmi poroty. Realizáciou a prezentáciou výtvarnej tvorby autorov prostredníctvom tejto súťaže na krajskej úrovni sa zabezpečí hlavný cieľ - nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov (členov neprofesionálnych štúdií). Výtvarné spektrum prispieva vo všeobecnosti k rozvoju a kultivovaniu neprofesionálnej výtvarnej tvorby a ku kultúrnemu a umeleckému rozvoju nielen samotných autorov, ale aj širokej verejnosti.

Doba realizácie: 1. 5. 2022 - 31. 7. 2022