Už tradične v tom najkrajšom období roka – v čase adventu a Vianoc, pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Turistickým centrom POD ORLOJOM, Obcou Stará Bystrica a Domom kultúry v Čadci, tematickú výstavu kysuckých ľudových remeselníkov pod názvom VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE.
Výstava, bohatá na množstvo remeselných originálov, bola verejnosti sprístupnená
dňa 9. decembra 2016 a návštevníci ju môžu vzhliadnuť v termíne do 31. januára 2017 v starobystrickej Galérii POD ORLOJOM a vo výstavných priestoroch Domu kultúry v Čadci.

Tento rok sa do výstavy zapojilo spolu 19 remeselníkov s viac ako 600 výrobkami. Ak chcete zažiť čarovnú vianočnú atmosféru, nenechajte si ujsť príležitosť a príďte sa pozrieť na práce Margity Bačíkovej z Kysuckého Nového Mesta, Nikolky Baričákovej z Klubiny, Ivety Časnochovej zo Skalitého, Věry Ďuranovej z Kysuckého Nového Mesta, Alžbety Filovej z Kysuckého Nového Mesta, Anny Chrastinovej z Čadce, Michaely Kubaščíkovej zo Starej Bystrice, Pavla Kozáka z Oščadnice, Eleny Kubinovej z Čadce, Gabriely Kubjatkovej z Oščadnice, Agnesy Kullovej zo Svrčinovca, Veroniky Latkovej z Čadce, Milana Palčiska z Kysuckého Nového Mesta, Danky Perďochovej z Olešnej, Zuzany Stolárikovej z Turzovky, Márii Šotkovskej z Kysuckého Nového Mesta, Alojza a Emílie Valčuhových z Klokočova a Kristíny Wimmerovej z Oščadnice.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci ďakuje všetkým remeselníkom, ktorí sa zapojili do výstavy a predstavili nám tak svoje čaro vianočných inšpirácií. Vidíme nielen ich šikovnosť a snahu o zachovávanie našich ľudových tradícií, ale predovšetkým lásku, s ktorou svoje diela vytvárajú.
Naše poďakovanie patrí aj partnerom podujatia. Všetkým návštevníkom výstavy želáme krásne a požehnané sviatky vianočné a tešíme sa na osobné stretnutia i v roku 2017.

Mgr. Iveta Štětinová
manažér pre folklór a ľudové remeslo
KKS v Čadci