Vážení priatelia,

na začiatku nového roka 2018 vás srdečne pozývame na zhliadnutie jedinečnej kolektívnej výstavy neprofesionálnych výtvarníkov nášho ŠTÚDIA pod názvom ZIMA NA PALETE, ktorá je nainštalovaná v hale našej partnerskej inštitúcie Kysuckej knižnice v Čadci.

Vystavujúci autori: Emília Brezinová z Klokočova, Karol Budoš z Čierneho pri Čadci, Iveta Buková Štětinová z Krásna nad Kysucou, Mária Drobilová z Čadce, William Jaroš z Čadce, Kristína Lašová z Čadce, Stanislav Luhový z Kysuckého Nového Mesta, Martin Roman z Lodna, Barbora Šimášková z Čadce, Vladimír Šufliarsky z Korne, Anna Vnuková z Klokočova a Jozef Vrábel z Podvysokej

0001

 

V stredu 22.novembra 2017 sa uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc s názvom 50 ROKOV NA PALETE KYSÚC. Výstavu venovanú 50. výročiu vzniku štúdia pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Prítomných hostí privítala riaditeľka KKS v Čadci Silvia Petreková. Vyjadrila radosť z toho, že od chvíle, kedy sa priaznivci výtvarného umenia v kysuckom regióne rozhodli vytvoriť platformu pre aktívne stretávanie sa, tvorbu a rozvoj ich talentu, ubehlo totiž už päť dekád a štúdio až doteraz patrí medzi aktívne zložky činnosti strediska a je úspešné aj za hranicami regiónu. Počas tohto obdobia sa stretli mnohí zaujímaví umelci, ktorí tu vďaka svojej tvorbe navždy vtlačili jedinečnú umeleckú pečať. Maľba sa stala ich celoživotnou láskou. Jeden zo zakladateľov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc a stále jeho aktívny člen Vladimír Šufliarsky svojimi slovami priblížil históriu vzniku štúdia a jeho činnosti. Zaspomínal si aj na bývalých kolegov a členov štúdia - Jána Krcha, ďalšieho zakladateľa štúdia a Štefana Čečotku, významného kysuckého výtvarníka. Umelcom a hosťom sa prihovoril aj súčasný lektor štúdia akademický maliar Pavol Muška. Vernisáž obohatilo hudobné vystúpenie talentovanej kysuckej heligonkárky Sofie Králikovej a speváckej skupiny z FS Radôšťan.

Slávnostná vernisáž výstavy 50 rokov na palete Kysúc

V piatok 18. augusta 2017 sa v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke konalo slávnostné otvorenie výstavy akad. mal. Ondreja Zimku pod názvom ZÁHRADA SNOV. Súčasťou podujatia bolo aj uvedenie dvoch nových knižných publikácií: Ondrej Zimka – OSOBNOSŤ A DIELO a Ondrej Zimka – ZABUDNUTÁ ZÁHRADA.
Podujatie sa konalo pri príležitosti životného jubilea Majstra Ondreja Zimku.
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, udelilo akad. mal. Ondrejovi Zimkovi BLAHOPRAJNÝ LIST ako poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu pri rôznych kultúrnych podujatiach a projektoch. Pán Ondrej Zimka je jednou z najvýznamnejších osobností regiónu Kysúc a aj touto cestou mu do ďalších rokov želáme veľa ďalších pracovných i osobných úspechov.

Ján Kočišek je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave (odbor zoológia) a študent doktorandského stupňa štúdia Univerzity Komenského v Bratislave (odbor všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií). Foteniu sa začal intenzívne venovať v roku 2008. Zaujíma ho najmä dokumentárna fotografia a príroda.
Okrem fotenia, cestovania a turistiky sa aktívne zapája aj do ochrany prírody. Participuje na projekte „LIFE10 NET/SK/080 Ochrana a obnova území Natura 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy“, ktorého súčasťou je i „Monitoring vplyvov manažmentových opatrení na vybrané druhy“.
V rámci zoológie ho fascinuje najmä lepidopterológia (náuka o motýľoch). Autor tieto záľuby zúročil publikovaním v odborných a populárno-vedeckých časopisoch. Nedávno sa jeho fotografia objavila na titulnej strane časopisu Svet prírody.