Výtvarníctvo, foto, film

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Vás dňa 31. mája 2019 o 14.00 hod. pozýva na vernisáž výstavy krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2019.

Do tohto ročníka postúpilo 187 výtvarných diel od 80 výtvarníkov z piatich regiónov žilinského kraja. Kysuce, Orava, Horné Považie, Turiec a Liptov opäť ponúkli pestrú paletu aktuálnej tvorby talentovaných výtvarníkov a to naprieč všetkými vekovými kategóriami.

Odborná porota, ktorá pracovala v zložení predseda Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., členovia Mgr. art. Vladislav Zábel a Mgr. art. Andrej Mazúr, vybrala spolu 43 výtvarných diel, ktoré ocenila a ktoré postupujú do celoštátneho kola v Trenčíne, konajúceho sa v termíne od 6. do 29. septembra 2019.

Sprievodným podujatím vernisáže bude odborný rozborový seminár vedený predsedom výberovej poroty a uskutoční sa pred samotným slávnostným vyhlásením výsledkov
dňa 31. mája od 11.30 do 13.00 hod.
Výstavu krajských diel si v priestoroch Kultúrneho a spoločenského strediska v Turzovke môžete pozrieť až do 30. 6. 2019.

Podujatie je financované Žilinským samosprávnym krajom a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Ľubica Ligocká
manažérka pre výtvarníctvo
KKS v Čadci

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo pre všetkých návštevníkov Turistického centra pod Orlojom výstavu neprofesionálneho fotografa Jozefa Tomáša z Kysuckého Nového Mesta, člena Štúdia neprofesionálnych fotografov pri KKS v Čadci. Výstavu pod názvom „MOJIMI OČAMI“ si môžete pozrieť v Starej Bystrici v Turistickom centre pod Orlojom každý deň od 6. mája do 4. júna 2019 v čase od 8:50 do 18:10 hod.
Jozef Tomáš sa narodil v roku 1952 v Žiline. Býva s manželkou Katarínou v Kysuckom Novom Meste. Amatérskej fotografii sa venuje viac ako 40 rokov. Celý život bol tomuto koníčku verný, i keď profesionálne pracoval v strojárstve. Svoju tvorbu zameral na rodinu, na fotografovanie okolia a mestskej krajiny.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo pre neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc postupovú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019. Slávnostná vernisáž výstavy sa konala v piatok 5. 4. 2019 o 15.00 hod. v Dome kultúry v Čadci. Organizátori privítali výtvarníkov z celého kysuckého regiónu.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo pre neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc postupovú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2019. Do tohto ročníka sa zapojilo 26 neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc. Odborná porota v zložení predseda Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., členovia Mgr. art. Vladislav Zábel a Mgr. art. Andrej Mazúr  vyberala spomedzi 95 prihlásených prác tie najlepšie, ktoré postupujú do krajského kola. Vyhodnotenie súťaže a slávnostná vernisáž výstavy víťazných diel bude v Dome kultúry v Čadci v piatok 5. 4. 2019 o 15.00 hod. Výstavu si môžete pozrieť v termíne od 5. 4. do 2. 5. 2019 v Dome kultúry v Čadci. Na výstave budete môcť zhliadnuť diela Berčákovej Miroslavy z Čadce, Budoša Karola z Čierneho pri Čadci, Drobilovej Márie z Čadce, Galvánkovej Eleny z Kysuckého Nového Mesta, Heděncovej Heleny z Turzovky, Chilého Dušana z Dunajova, Jaroša Williama z Čadce, Lašovej Kristíny z Čadce, Luhového Stanislava z Kysuckého Nového Mesta, Lušňákovej Nataše z Oščadnice, Mosorovej Emy z Oščadnice, Mudríkovej Janky z Čadce, Pastorkovej Gabriely z Čadce, Pavlíka Milana z Čadce, Ratkošovej Jany z Čadce, Romana Martina z Lodna, Romanovej Alice z Čadce, Romanovej Marcely z Čadce, Šeríka Ľuboša z Čadce, Šufliarskeho Vladimíra z Korne, Šugarovej Veroniky z Kysuckého Nového Mesta, Teichgrabovej Jarmily z Čadce, Tomašcovej Tatiany z Čadce, Varšavikovej Eleny z Čadce, Vrábla Jozefa z Podvysokej a Vrškovej Anny zo Svrčinovca.


Mgr. Ľubica Ligocká
manažérka pre výtvarníctvo
KKS v Čadci

Srdečne Vás pozývame na výstavu tvorby Radovana Ladomerského zo Šamorína „PORTRÉTY“, ktoré pre všetkých návštevníkov Kysuckej knižnice v Čadci a milovníkov výtvarného umenia pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Tvorbu Radovana Ladomerského charakterizuje postmoderné cítenie. Maľuje v duchu Andyho Warhola svojráznu tvorbu pop-artistických, najčastejšie monochromátových portrétov. Portréty maľuje najčastejšie suchým pastelom a akrylovými farbami, monochromaticky, s odstupňovaním čiernej farby na bielom plátne alebo papieri. Pomocou tých plôch v našom oku sa vytvorí podobizeň portrétovaného a často máme dojem, že z dvojrozmeru plátna vystupuje tretí rozmer. O tieto podobizne významných osobností, ale aj bežných ľudí je veľký záujem, lebo na týchto portrétoch sa Ladomerskému darí zachytiť a odhaliť podstatu portrétovaného.
Výstavu si môžete pozrieť v hale Kysuckej knižnice v Čadci v termíne od 3. – 28. 4. 2019.

Dňa 15. 3. 2019 sa konalo v Kysuckej knižnici v Čadci vyhlásenie výsledkov regionálneho kola postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019, ktoré pre všetkých priaznivcov neprofesionálneho filmu pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Do tohto ročníka sa prihlásili štyria autori so šiestimi filmami. O výsledkoch súťaže rozhodovala porota pod vedením Kristiána Grupača. Jednotlivé filmy boli zúčastneným premietnuté a porotcovia ich v rámci diskusie hodnotili po odbornej stránke.


Vo vekovej skupine autori do 21 rokov v kategórii experiment a videoklip sa umiestnil na 1. mieste Daniel Hroš za klip na pesničku JOZEF PAVLUSÍK – OČARILA SI MA.
V III. vekovej skupine autori nad 21 rokov v kategórii videoklip bolo udelené
1. miesto Radovanovi Hrtúsovi za film KOSTOL,
2. miesto Jánovi Capkovi za film NA TEJ SUCHEJ POTOK.
V III. vekovej skupine autori nad 21 rokov v kategórii dokument získava čestné uznanie Pavol Piroha za filmy TESÁRI Z PODPOĽANIA a LAUREÁT.
Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 27. 4. 2019 v Klubovni LKS v NKP Čierny orol.

Mgr. Ľubica Ligocká
manažérka pre výtvarníctvo, foto, film
KKS v Čadci