Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva všetkých návštevníkov 27. ročníka Goralských slávností a Obce Skalité na výstavu členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pod názvom "Z PALETY KYSUCKÝCH VÝTVARNÍKOV". Výstava bude zahájená slávnostnou vernisážou dňa 14. 6. o 12.30 hod. v Obecnej knižnici v Skalitom a potrvá do 15. 7. 2018. 

Pozvánka 1

Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva priaznivcov fotografie na vernisáž výstavy z krajskej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2018. Vernisáž sa uskutoční 20. júna 2018 o 16. h vo foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline. Na vernisáži vyhlási odborná porota výsledky súťaže a riaditeľka KrKS v Žiline PhDr. Soňa Řeháková ocení najúspešnejších fotografov Žilinského kraja. Návštevníci si môžu výstavu fotografií pozrieť do 20. júla 2018 v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny.

Anna Lovritšová, Krajské kultúrne stredisko v Žiline, www.krkszilina.sk

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Vás srdečne pozýva na výstavu obrazov kysuckého výtvarníka Jána Krcha, ktorá je nainštalovaná v priestoroch haly Kysuckej knižnice v Čadci. Výstava sa koná pri príležitosti pripomenutia si 1. výročia od jeho úmrtia. Pozrieť si ju môžete od 4. 6. 2018 do 31. 7. 2018.

Pozvánka Krcho

Dňa 25. 5. 2018 sa v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke konala slávnostná vernisáž krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby krajské Výtvarné spektrum 2018, ktorej hlavným organizátorom je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Partnerom podujatia je Mesto Turzovka.

Krajské Výtvarné spektrum 2018 finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Výberovej porote v zložení: akad. maliar Pavol Muška (predseda), prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. a Mgr. art. Dáša Klapitová bolo dňa 7. 5. 2018 predložených na posúdenie spolu 247 výtvarných diel od 99 autorov z 5 regiónov Žilinského kraja – Kysuce, Turiec, Liptov, Orava a Horné Považie.
Do najmladšej kategórie A – autori vo veku od 15 do 25 rokov bolo prihlásených 8 autorov, do kategórie B – autori vo veku od 25 do 60 rokov bolo prihlásených 34 autorov. Do kategórie C – autori vo veku nad 60 rokov bolo prihlásených 35 autorov, do kategórie D – autori nad 15 rokov špecifického výtvarného prejavu - insitné umenie, art brut, naivné umenie sa prihlásilo 22 autorov.

krajské VS 2018

Dňa 7. 5. 2018 zasadla v priestoroch Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci odborná porota krajského VÝTVARNÉHO SPEKTRA 2018 v zložení: predseda Akad. maliar Pavol Muška a členovia: profesor PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. a Mgr. art. Daša Klapitová, aby v rámci súťažnej časti podujatia vyhodnotila výtvarné diela z regionálnych kôl Výtvarného spektra Žilinského samosprávneho kraja. Kysuce, Liptov, Orava, Turiec a Horné Považie prihlásili spolu 247 diel od 99 autorov.
Do celoštátneho kola postupuje 59 výtvarných diel. Porota udelila 1 hlavnú cenu za kolekciu, 10 ocenení a 8 čestných uznaní.

Pozvánka krajské Výtvarné spektrum page 001

Počas samotnej výstavy krajského VÝTVARNÉHO SPEKTRA 2018, ktorú pripravuje KKS v Čadci, bude vystavených celkovo 151 diel z celého Žilinského kraja.
Vernisáž výstavy krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018 sa bude konať v piatok 25. 5. 2018 o 14.00 hod. v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke.

Srdečne vás pozývame, priatelia.

 

Bc. Ľubica Ligocká
Manažér pre výtvarníctvo, fotografiu, film
KKS v Čadci

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, dňa 13. apríla 2018 slávnostnou vernisážou v Dome kultúry v Čadci otvorilo regionálnu postupovú súťažnú výstavu Výtvarné spektrum 2018.
Výberovej porote bolo dňa 10. apríla 2018 predložených na posúdenie 101 výtvarných diel od 26 autorov. Odborná porota pracovala v zložení: predseda poroty akad. mal. Stanislav Lajda, Mgr. Veronika Mikulášová a akad. soch. Jozef Mundier.

Výtvarné spektrum 2018 ocenení autori