Výtvarníctvo, foto, film

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského kraja v spolupráci s Kysuckou knižnicou v Čadci Vás srdečne pozýva na zhladnutie fotografickej výstavy „Obrázky pozemského života očami objektívu“. Autor Ing. Roman Špilák je členom Štúdia neprofesionálnych fotografov pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci. Výstava bude sprístupnená vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci v termíne od 5. 9. – 6. 10. 2019.
Roman Špilák sa narodil v Čadci, fotografii sa venuje od malička. K foteniu ho inšpirovali fotografie jeho uja. Najradšej fotí prírodu. Fotografiou sa chce podeliť s ostatnými o krásne okamihy v živote a v prírode.

Dňa 13. 8. 2019 o 14.00 hod. sa v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici konala slávnostná vernisáž výstavy diel neprofesionálnych výtvarníkov žilinského kraja „ARCHITEKTÚRA V KRAJINE“. Vystavené práce vznikli počas výtvarného plenéra konaného v Sudoparku v Klokočove v dňoch 18. – 21. júla 2019. Diela Ingrid Jančíkovej z Kysuckého Nového Mesta, Miloša Poništa z Radôstky, Mariany Martinkovej zo Žiliny, Jozefa Vrábla z Podvysokej, Janky Ťahúnovej z Liptovského Mikuláša, Jany Sňahničanovej, Jany Belkovej z Turzovky, Evy Čerňanskej zo Žiliny, Dušana Chilého z Dunajova, Daše Tupej z Rosiny, Oľgy Kurtovej zo Žiliny, Zuzany Miškovskej zo Žiliny a lektorov Zoltána Agócsa a Erika Klapitu zo Žiliny si môžete pozrieť od 13. augusta do 29. septembra 2019. V roku 2020 budú obrazy vystavené v Žiline, v Liptovskom Mikuláši, v Martine, v Dolnom Kubíne a v Čadci.
Výstavu pre Vás pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Projekt ARCHITEKTÚRA V KRAJINE z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia.

Mgr. Ľubica Ligocká
manažérka pre výtvarníctvo
KKS v Čadci

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy diel neprofesionálnych výtvarníkov žilinského kraja, ktoré vznikli počas štvordňového plenéra v Sudoparku v Klokočove "ARCHITEKTÚRA V KRAJINE". Vernisáž bude 13. 8. 2019 o 14.00 hod v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici. Výstavu si budete môcť pozrieť do 29. 9. 2019. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.

V dňoch 18. - 21. 7. 2019 prebiehal v kysuckom SUDOPARKU v Klokočove tematický výtvarný plenér nazvaný “Architektúra v krajine”. Zúčastnilo sa ho spolu trinásť neprofesionálnych výtvarníkov žilinského kraja.

Výtvarníci pod vedením lektorov Zoltána Agócza a Erika Klapitu vytvorili množstvo jedinečných diel kysuckej dedinky. V maľbe sa zamerali na exteriér, rôzne pohľady, prierezy architektúry v krajine. Naučili sa a vyskúšali si nové techniky maľby. Počas výtvarného štvordnia prebiehali workshopy, diskusie a spoločné rozbory diel. Výtvarníci z rôznych regiónov nášho kraja sa vzájomne obohacovali a inšpirovali svojou tvorbou. Výtvarný plenér končil výstavou novovzniknutých diel všetkých účastníkov a odborným zhodnotením plenéra.

Projekt “Architektúra v krajine” zrealizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol zároveň aj hlavným partnerom podujatia.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva na zhliadnutie výstavy fotografií Jarmily Janikovej z Rakovej, ktorá je nainštalovaná vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci v termíne od 16. 7. do 3. 9. 2019

ŽIJÚ MEDZI NAMI...

Michaela Straňavová nar. 2006 v Čadci
Matka - Kristínka Čečotková rod. Straňavová

 Miška sa narodila s poruchou metabolizmu, spôsobenou genetickou vadou. Jej choroba sa volá Mukopolysacharidóza III A, San Filippo. Je to vzácna choroba. Prvé príznaky ochorenia sa zvyčajne vyskytujú vo veku 2-6 rokov u detí s predchádzajúcim normálnym vývojom. Postihnuté deti majú veľmi podobné črty tváre. Za týmto názvom sa skrýva malá chyba v genóme, ktorá spôsobuje to, že telo nedokáže odbúravať určité odpadné látky (metabolity). Tieto látky sú neutralizované v jeho bunkách a to bunky nezvratne poškodzuje. Pre tento syndróm je typické predovšetkým poškodzovanie mozgových buniek a celého centrálneho nervového systému. Postupne zabúda slová, ktoré sa naučila. Prestáva rozumieť, začína sa horšie pohybovať, stráca psychické a pohybové (motorické) schopnosti. Ostáva na vozíku, neskôr ležiaca. Deti s týmto ochorením sa v priemere dožívajú 15-tich rokov. Doteraz však neboli vyvinuté účinné terapie pre mukopolysacharidózy III.

Dňa 31. 5. 2019 sa v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke konala slávnostná vernisáž výstavy spojená s vyhlásením výsledkov krajskej postupovej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov žilinského kraja VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019.

Podujatie pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestom Turzovka. Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia, ktorý podujatie aj finančne podporil. Prítomným výtvarníkom a priaznivcom výtvarného umenia sa prihovoril primátor Mesta Turzovka Ľubomír Golis, riaditeľ odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja Martin Hromada, riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Silvia Petreková, odborná pracovníčka Národného osvetového centra pre výtvarnú tvorbu Daniela Klimantová a predseda výberovej poroty profesor Jaroslav Uhel, ktorý v dopoludňajších hodinách viedol aj odborný rozborový seminár pre súťažiacich výtvarníkov. Slávnostnú vernisáž výstavy spríjemnila svojím spevom folklórna skupina Turzovanka.