V piatok 18. augusta 2017 sa v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke konalo slávnostné otvorenie výstavy akad. mal. Ondreja Zimku pod názvom ZÁHRADA SNOV. Súčasťou podujatia bolo aj uvedenie dvoch nových knižných publikácií: Ondrej Zimka – OSOBNOSŤ A DIELO a Ondrej Zimka – ZABUDNUTÁ ZÁHRADA.
Podujatie sa konalo pri príležitosti životného jubilea Majstra Ondreja Zimku.
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, udelilo akad. mal. Ondrejovi Zimkovi BLAHOPRAJNÝ LIST ako poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu pri rôznych kultúrnych podujatiach a projektoch. Pán Ondrej Zimka je jednou z najvýznamnejších osobností regiónu Kysúc a aj touto cestou mu do ďalších rokov želáme veľa ďalších pracovných i osobných úspechov.

Ján Kočišek je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave (odbor zoológia) a študent doktorandského stupňa štúdia Univerzity Komenského v Bratislave (odbor všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií). Foteniu sa začal intenzívne venovať v roku 2008. Zaujíma ho najmä dokumentárna fotografia a príroda.
Okrem fotenia, cestovania a turistiky sa aktívne zapája aj do ochrany prírody. Participuje na projekte „LIFE10 NET/SK/080 Ochrana a obnova území Natura 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy“, ktorého súčasťou je i „Monitoring vplyvov manažmentových opatrení na vybrané druhy“.
V rámci zoológie ho fascinuje najmä lepidopterológia (náuka o motýľoch). Autor tieto záľuby zúročil publikovaním v odborných a populárno-vedeckých časopisoch. Nedávno sa jeho fotografia objavila na titulnej strane časopisu Svet prírody.

Vážení priatelia, srdečne vás pozývame na zhliadnutie ďalšieho ročníka našej tematickej výtvarnej výstavy pod názvom KYSUCKÉ KORENE. Svoju tvorbu kolektívne predstavia títo talentovaní členovia nášho výtvarného ŠTÚDIA: Vladimír Šufliarsky z Korne, Emília Brezinová z Klokočova, Anna Vnuková z Klokočova, Gabriela Pastorková z Čadce, Jozef Vrábel z Podvysokej, Martin Roman z Lodna, Dušan Chilý z Dunajova, Stanislav Luhový z Kysuckého Nového Mesta a Jarmila Teichgrabová z Čadce. Uvidíme sa vo výstavných priestoroch našej partnerskej inštitúcie- Kysuckej knižnice v Čadci. Termín výstavy: 1. august - 30. september 2017

Krajské a celoštátne kolo neprofesionálnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2017 úspešne reprezentovali aj naši amatérski filmári z regiónu Kysúc, ktorí pôsobia v Štúdiu neprofesionálnej filmovej tvorby pri KKS v Čadci. Z nášho regiónu do krajského kola postúpili traja autori: Pavol Piroha z Kysuckého Nového Mesta, Iveta Krupárová zo Strečna a Ján Capko z Čadce. Súťažiaci reprezentovali kategóriu reportáž a videoklip.