Výtvarníctvo, foto, film

Dňa 19. novembra 2019 o 15.00 hod. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestom Čadca a Domom kultúry v Čadci zrealizovalo vernisáž autorskej výstavy výtvarníka a člena ŠTÚDIA neprofesionálnych výtvarníkov - Ing. Jozefa Vrábla z Podvysokej, ktorá sa konala pri príležitosti významného životného jubilea 60 rokov autora a 65. výročia vzniku FS Kysučan, ktorý Jozef Vrábel vedie.
Riaditeľka KKS v Čadci Mgr. Silvia Petreková odovzdala oslávencovi blahoprajný list s poďakovaním za umelecký prínos v oblasti výtvarného umenia a kultúry. Medzi prítomnými hosťami prišli zablahoželať oslávencovi aj primátor mesta Čadca Ing. Milan Gura a riaditeľka Domu kultúry v Čadci Mgr. Ľubica Kullová.

Pozývame Vás na zhliadnutie výstavy PORTRÉTY Anny Vrškovej. Výstavu si môžete pozrieť vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 19.11. 2019 do 15.1.2020.

Dňa 7. 11. 2019 bola v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke slávnostnou vernisážou sprístupnená autorská jubilejná výstava výtvarných prác Mgr. Vladimíra Šufliarskeho, člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo dňa 23. 10. 2019 o 15.00 hod. v Dome kultúry v Čadci slávnostnú vernisáž jubilejnej autorskej výstavy výtvarných prác členky ŠTÚDIA neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Ing. Janky Ratkošovej z Čadce - Čadečky.

Riaditeľka KKS v Čadci Silvia Petreková sa Janke Ratkošovej poďakovala za dlhoročnú spoluprácu a za jej jedinečný prínos v oblasti výtvarného umenia a odovzdala jej blahoprajný list. Priebeh slávnostnej vernisáže prítomným spríjemnil heligonkár Peter Prívara z Rakovej.

Výber z celoživotnej tvorby autorky a najmä jej najnovšiu tvorbu si môžete pozrieť vo výstavných priestoroch Domu kultúry v Čadci v termíne do 17. 11. 2019.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva dňa 23. októbra 2019 o 15.00 hod. do DK Čadca na vernisáž výstavy tvorby členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Ing. Janky Ratkoškovej z Čadce.
Výstava nazvaná „PRE POTEŠENIE“ bude v Dome kultúry v Čadci sprístupnená v termíne od 23. októbra do 17. novembra 2019. Návštevníci si budú môcť pozrieť výber autorkinej celoživotnej tvorby.