Krajské a celoštátne kolo neprofesionálnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2017 úspešne reprezentovali aj naši amatérski filmári z regiónu Kysúc, ktorí pôsobia v Štúdiu neprofesionálnej filmovej tvorby pri KKS v Čadci. Z nášho regiónu do krajského kola postúpili traja autori: Pavol Piroha z Kysuckého Nového Mesta, Iveta Krupárová zo Strečna a Ján Capko z Čadce. Súťažiaci reprezentovali kategóriu reportáž a videoklip.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, dňa 2. júna 2017 slávnostnou vernisážou v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke otvorilo krajskú postupovú súťažnú výstavu Výtvarné spektrum 2017. Podujatie bolo realizované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Výberovej porote bolo dňa 25. mája 2017 predložených na posúdenie 237 výtvarných diel od 110 autorov z 5 regiónov Žilinského samosprávneho kraja: Horné Považie, Turiec, Liptov, Orava a Kysuce. Odborná porota pracovala v zložení: predsedom poroty akad. mal. Pavol Muška, Prof. PaedDr. Jarslav Uhel, ArtD., Mgr. art. Ondrej Zimka 4.

Do najmladšej kategórie A - autori vo veku do 25 rokov bolo prihlásených 15 autorov. Do kategórie B - autori vo veku od 25 do 60 rokov bolo prihlásených 39 autorov. Do kategórie C – veku nad 60 rokov bolo prihlásených. 38 autorov. A do kategórie D sa prihlásilo 18 autorov.

Krajske Vytvarne spektrum 2017 oceneni autori

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, dňa 5. mája 2017 slávnostnou vernisážou v Dome kultúry v Čadci otvorilo regionálnu postupovú súťažnú výstavu Výtvarné spektrum 2017.
Výberovej porote bolo dňa 2. mája 2017 predložených na posúdenie 89 diel od 27 autorov. Odborná porota pracovala pod vedením akad. mal. Pavol Mušku.