kulturniček

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pripravilo pre žiakov základných škôl zážitkový vzdelávací program, obsahom ktorého sú prednášky o histórii regiónu Kysúc, remeselné a výtvarné tvorivé dielne, ukážky tradičných pracovných činností a interaktívne prednášky na témy z tradičnej ľudovej kultúry. Deti tak bližšie spoznajú kultúrne dedičstvo regiónu, tradičné ľudové remeslo, novšie formy remeselných i výtvarných techník, ktorých základy si prostredníctvom tvorivých dielní osvoja. Cieľom vzdelávania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, ľudového umenia, spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.