september 2023

 

Čo vás čaká v septembri: výstavy výtvarných diel, fotografií, folklórne slávnosti, tvorivé remeselné dielne, folklórna školička tanca i divadlo....Poďte s nami na kultúru v regióne Kysuce

KYSUCKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ČADCI

 

2