Prvý decembrový pondelok sa stretli čadčiansky dôchodcovia z MO Jednoty dôchodcov na svojom pravidelnom stretnutí. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, pripravilo pre nich odbornú prednášku na tému „Civilizačné choroby“ so zameraním sa predovšetkým na diabetes melitus, ktorú viedla Mgr. Andrea Gerátová z oddelenia výchovy k zdraviu z RÚVZ.

DSCN8628

 

Zúčastnilo sa jej takmer 140 seniorov. Počas prednášky sa dozvedeli o najčastejších ochoreniach ľudí v súčasnej dobe, ich príčinách, príznakoch a spôsoboch prevencie. Zároveň poslucháči dostali informáciu o fungovaní Poradne zdravia na regionálnom úrade, ktorá monitoruje rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení a poskytuje odborné poradenstvo v oblasti zdravotného štýlu. Obyvatelia okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto ju môžu navštíviť v záujme svojho zdravia, ak chcú poznať svoje individuálne riziká vzniku najčastejších chronických ochorení. V závere prednášky dostali záujemcovia možnosť klásť otázky súvisiace s prednášanou témou, osobnej konzultácie s prednášajúcou a tiež si od nej mohli zobrať rôzne materiály k prednášanej téme.
Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére, v ktorej členovia Jednoty dôchodcov v Čadci pokračovali aj po skončení odbornej prednášky.
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci ďakuje za spoluprácu pri realizácii prednášky Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Čadci. Za pozornosť ďakujeme našim dôchodcom, zároveň im želáme pokojnú jeseň života plnú zdravia, elánu a spoločne strávených chvíľ so svojimi blízkymi a priateľmi.

Mgr. Jana Balážová
KKS v Čadci

DSCN8627