V piatok 5. mája 2017 sa v prednáškovej miestnosti Kysuckej knižnice v Čadci stretlo 60 študentiek a študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca, študijného odboru - hotelová akadémia s preventistkou Okresného riaditeľstva PZ v Čadci mjr. Mgr. Jankou Zlochovou.
Vzdelávací seminár na tému "Obchodovanie s ľuďmi" pre študentov pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

KKS v Čadci foto vzdelávací seminár pre študentov

 

V prvej časti stretnutia mládež pri vzájomnej komunikácii s lektorkou identifikovali pojmy súvisiace s témou stretnutia, najčastejšie skupiny ľudí a dôvody, pre ktoré často odchádzajú do zahraničia bez potrebnej prípravy a v neposlednom rade aj možnosti a jednotlivé kroky prevencie.

V druhej časti stretnutia bol študentom premietnutý krátky film o skúsenostiach štyroch ľudí, ktorí v minulosti vycestovali za prácou do rôznych krajín - avšak s negatívnou skúsenosťou. Následne študenti rozanalyzovali jednotlivé príbehy z filmu a identifikovali v každom z nich konkrétnu situáciu, v ktorej mal daný aktér príbehu začať byť ostražitý.

Mnohí študenti a študentky hotelovej akadémie sa nielen počas štúdia ale najmä po jeho skončení vydajú na cestu do zahraničia za prácou, aby tak nadobudli prax v odbore, ktorý vyštudovali. Zo stretnutia s preventistkou odišli v piatok povzbudení k tomuto zámeru, ale zároveň aj poučení o základných preventívnych krokoch, ktoré je potrebné urobiť, aby sa aj po opustení hraníc svojej rodnej krajiny mohli cítiť bezpečne.

Mgr. Jana Balážová
manažér pre oblasť vzdelávania KKS v Čadci