17. februára 2017- v deň významného životného jubilea barda kysuckého folklóru Pavla Kužmu sa v Starej Bystrici stretli vedúci kysuckých folklórnych súborov, folklórnych skupín a ľudových hudieb. Na pozvanie Obce Stará Bystrica a Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, prijali pozvanie do pripravovaného veľkolepého folklórneho programu v rámci 15. ročníka OSLÁV ZVRCHOVANOSTI v Starej Bystrici. Dňa 15. júla 2017 sa na jednom pódiu stretnú stovky umelcov, ktorí pod režijným vedením Pavla a Amálie Kužmovcov vzdajú hold tradíciám a zvykom nášho kultúrneho dedičstva.

Oslávencovi zablahoželal starosta Obce Stará Bystrica Ján Podmanický, KKS v Čadci a Žilinský samosprávny kraj mu pri tejto príležitosti udelili Ďakovný list za celoživotný prínos a rozvoj v oblasti folklóru, uchovávanie tradícií a reprezentáciu regiónu Kysúc a Slovenska doma i v zahraničí.
Pánovi Kužmovi želáme veľa zdravia, šťastia, naďalej bohatého inšpiratívneho ducha a množstvo pekných stretnutí s ľuďmi, ktorí si ho vážia a majú ho radi.

Mgr. Silvia Petreková
riaditeľka KKS v Čadci