Žilinský samosprávny kraj vyhlásil rok 2016 za ROK JURAJA TURZU, pretože si pripomíname 400. výročie úmrtia tejto významnej osobnosti, ktorá výrazne ovplyvnila nielen územie Žilinskej župy, ale i celého Slovenska a Európy.  Pri tejto príležitosti zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, odbornú a vzdelávaciu konferenciu pod názvom JURAJ TURZO  – EURÓPSKY A NÁŠ.

konferencia_j._turzo_-_nvtevnci.jpg

Dňa 9. novembra 2016 sa spoločenská sála  Domu kultúry v Čadci zaplnila študentmi, ktorí si prišli vypočuť zaujímavé prednášky na danú tému. Konferencie sa zúčastnili študenti a pedagógovia stredných škôl v Čadci - Obchodnej akadémie Dušana Metoda Janotu, Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana, Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti a Strednej odbornej školy obchodu a služieb.  

V úvode všetkých privítala a hovoreným slovom sprevádzala  Božena Slanináková z Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci. Konferencie sa zúčastnil  zástupca primátora mesta Čadca Ing. František Prívara a riaditeľka Domu kultúry v Čadci Mgr. Ľubica Kullová.

Osobnosť významného dejateľa našich dejín, uhorského palatína spriazneného s našimi historickými regiónmi, rodáka z Lietavy, slovenského šľachtica a diplomata – Juraja Turzu – poslucháčom  predstavili odborní lektori  Mgr. František Koreň, historik z Dolného Kubína, ktorý sa vo svojej vedeckej práci orientuje na slovenské dejiny s akcentom na obdobie 16. – 20. storočia a Mgr. Marián Kaňuch zo Žiliny, ktorý je zborovým farárom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Žilina a seniorom Turčianskeho seniorátu.

Odborná konferencia sa niesla v príjemnom a náučnom duchu a študenti sa počas nej podrobnejšie zoznámili s osobnosťou Juraja Turzu. František Koreň sa vo svojej prednáške zameral predovšetkým na jeho mladé roky,  výchovu,  priblížil osobnosť Juraja Turzu aj ako významného bojovníka proti Turkom, podporovateľa školstva a umenia  a uhorského palatína. Marián Kaňuch vo svojej prednáške priblížil osobnosť Juraja Turzu z pohľadu evanjelickej cirkvi, poukázal nielen na jeho ľudskú a duchovnú stránku,  na význam jeho osobnosti pre evanjelickú cirkev, jeho úlohu pri Žilinskej synode a divákom ho pútavo vykreslil aj ako milujúceho manžela a otca. O neopakovateľnú dobovú atmosféru sa hudobným prejavom zaslúžil aj učiteľ ZUŠ Jozefa Potočára Čadca Mgr. Marián Lehotský. Záver konferencie patril diskusii. Študentov daná téma zaujala a lektorom položili množstvo otázok. 

Veríme, že tematická konferencia venovaná osobnosti Juraja Turzu bola pre mladú generáciu veľkým prínosom a že z dnešných prednášok si odniesli množstvo zaujímavých informácii.  

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci ďakuje za spoluprácu Domu kultúry v Čadci.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

p._kore_-_konferencia_j._turzu.jpg

p._kauch_-_konferencia_j._turzo.jpg

konferencia_j._turzo.jpg

mgr._kauch_mgr._kore_-_konferencia_j._turzo.jpg

konferencia_j._turzu.jpg

konferencia_-_j._turzu_-_p._kauch_p._kore.jpg