Vážení priatelia, srdečne vás pozývame na X. ročník jedinečného VEČERA VĎAKY. Príďte podporiť dobrú vec. V mene všetkých organizátorov vám ďakujeme.

Večer vďaky 1

Milí priatelia, 

tento týždeň Vám prinášame tretí súťažný text, ktorý uspel v 1. ročníku literárnej súťaže TAJOMSTVO ATRAMENTU. 

S poviedkou OBJEDNÁVKA MÔJHO ŽIVOTA sa nám predstaví KRISTÍNA KOBOLKOVÁ z Klokočova, ktorá získala v PRÓZE v kategórii od 15 do 25 rokov krásne 3. miesto. 

Príjemné čítanie. 

objednavka môjho života A4

Foto: Zuzi Maat

Pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej spoločnej republiky Čechov a Slovákov pripravilo Kysucké kultúrne stredisko
v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pre záujemcov o históriu tematické dvojpodujatie - odbornú prednášku spojenú s besedou a fotografickú výstavu.
Cestou historických faktov a udalostí z obdobia vzniku Československa viedli prítomných študentov a pedagógov Gymnázia M. R. Štefánika v Čadci naslovovzatí odborníci – historik SAV v Bratislave Mgr. Matej Hanula, PhD. a literárny
a kultúrny historik Mgr. Peter Cabadaj. Počas prednášky sa poslucháči dozvedeli o rôznych faktoch, významných osobnostiach a okolnostiach, ktoré viedli v r. 1918 v Turčianskom sv. Martine k podpisu Deklarácie slovenského národa
a tým k vzniku našej republiky. Odbornú prednášku, ktorá sa konala 25. 9. 2018 v prednáškovej miestnosti Kysuckej knižnice v Čadci, zavŕšili zaujímavé otázky študentov, viažúce sa nielen na obdobie vzniku našej prvej republiky. Po skončení prednášky mali študenti možnosť zhliadnuť výstavu historických fotografií pod názvom „Premeny Čadce a jej okolia od roku 1918“, ktorá je nainštalovaná vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci a tvorila druhú časť tematicky zameraného dvojpodujatia. Na výstave, ktorá je verejnosti sprístupnená do 30. 9. 2018, si návštevníci môžu pozrieť podoby niektorých lokalít mesta Čadca a jeho okolitých obcí v období prvej Československej republiky.


KKS v Čadci

beseda

 

Peter Cabadaj Matej Hanula

V piatok 14. septembra 2018 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov novej literárnej súťaže v poézii a próze TAJOMSTVO ATRAMENTU, ktorú pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 

Ucastníci Tajomstva atramentu 2018