Filip Lašut, popredný slovenský fotograf, vydavateľ, rodák z Vrútok, veľký milovník a znalec divadelného umenia, ktorý sa vyše 40 rokov venoval divadelnej fotografii. Nebolo azda divadelného festivalu či prehliadky, kde by Filip,  ako sme ho familiárne volali,  nefungoval. Svojím fotoaparátom zachytával  život a divadelné dianie na všetkých vrcholných divadelných festivaloch ako napr. Scénická žatva, Hviezdoslavov Kubín, Palárikova Raková, Belopotockého Mikuláš, neskôr Rozprávačské Lodno, Beskydské folklórne slávnosti, Ochodnica a ďalšie. S jeho menom sa spájajú tisíce fotografických záberov, stovky publikácií, pohľadníc, tematických kalendárov a profilových materiálov osobností slovenských dejín a literatúry, nespočetné výstavy na Slovensku i v zahraničí a mnohé ocenenia v oblasti fotografickej tvorby.

Filip Lasut portret

MILÉ ŽIENKY, PROSTREDNÍCTVOM BÁSNE, KTORÁ OSLAVUJE ŽENU AKO BYTOSŤ, VÁM OD NÁŠHO ŽENSKÉHO KOLEKTÍVU ZO STREDISKA ŽELÁME KRÁSNE MDŽ ❤️🥰

dominika 587d015a5174b