TRIO výstava

Vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci je nainštalovaná TRIO výstava, ktorú si môžete pozrieť od 2. 6. do 31. 7. 2020, kde vystavujú tri nadané neprofesionálne výtvarníčky, členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci – Barbora Šimášková z Horelice, Ema Mosorová z Oščadnice a Nataša Lušňáková z Oščadnice. Výstavu pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci s Kysuckou knižnicou v Čadci, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Deti deťom4

Milé deti!

Keďže v pondelok 1. júna máte svoj sviatok MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ, želáme všetkým deťom len to najlepšie, veľa úspechov a tvorivosti v školských laviciach, veľa dobrých pedagógov, kamarátov, dobrých známok a mnoho radosti.
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci vám ponúka k vášmu sviatku videozáznam z minuloročnej regionálnej súťažnej prehliadky DETI DEŤOM , ktorá sa konala v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Vás srdečne pozýva na zhliadnutie autorskej výstavy- tvorby člena nášho Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci, Michala Šima zo Skalitého. Výstava je nainštalovaná v hale Kysuckej knižnice v Čadci v termíne od 27. 5. - 30. 6. 2020.Michal Šimo pozvánka

Názov pozície: riaditeľ Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, Moyzesova ul. 50, 022 01 Čadca

Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/3/2020

Názov organizácie: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Moyzesova ul. 50, 022 01 Čadca

Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry

Miesto výkonu práce: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Moyzesova ul. 50, 022 01 Čadca

Počet obsadzovaných miest: 1

Pracovný pomer: TPP

Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

Dátum nástupu: od 01.10.2020, príp. dohodou

Platové podmienky: od 1 400 € brutto/mesačne

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • stabilná verejná inštitúcia

Popis činnosti pracovného miesta:

 • komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činnosti organizácie,
 • zodpovednosť za zveľaďovanie a efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom organizácie.

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Študijný odbor: zameranie na oblasť kultúry výhodou

Požadovaná prax:               5 ročná odborná prax

                                              3 ročná riadiaca prax

Pozícia vhodná pre absolventa: nie

Znalosť štátneho jazyka: vyžaduje sa

Vodičský preukaz: skupiny B

Osobnostné predpoklady:

 • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
 • znalosť štátneho jazyka,
 • znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
 • bezúhonnosť.

Ďalšie požiadavky:

 • odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti a pod.) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce č. 311/2001 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pod.)

Zoznam požadovaných dokumentov:

 • predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania,
 • motivačného listu,
 • štruktúrovaného profesijného životopisu,
 • fotokópie dokladu o vzdelaní,
 • predloženie projektu so zameraním na víziu smerovania organizácie, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližšie 4 roky v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV, odsek 3), 4) a 5)), ktorá je zverejnená na internetovej stránke  www.regionzilina.sk » oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2011.

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

Dátum vyhlásenia výberového konania: (21. týždeň)

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:

do 12. 06. 2020

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:

poštou na adresu: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – názov organizácie“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte   Mgr. Skopálovú na t. č.: 041/5032 440 alebo 0905 454 003.

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

Predpokladaný termín realizácie výberového konania: 27. – 28. týždeň

Spôsob vykonania výberového konania: písomná forma osobnostného dotazníka osobný pohovor

Kontaktná osoba: Mgr. Alžbeta Skopalová, t.č. 041/5032 440, e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vážení a milí priatelia, priaznivci kultúrneho diania,

ponúkame vám (aspoň takto v skratke) prehľad o našich kultúrnych podujatiach, ktoré pre vás celoročne pripravujeme a spolu s vami realizujeme. :) 

V nasledujúcej prezentácii si môžete pozrieť, aké rôznorodé kultúrne aktivity má stredisko v náplni svojej činnosti- v zmysle jednotlivých odborných úsekov ZUČ.

Tešíme sa na čas, kedy sa opäť osobne stretneme a budeme si môcť vychutnať prítomnosť skutočnej človečiny a radosti z talentu každého z vás.

Pripravila: Mgr. Silvia Petreková

KM budova

Nnew-_presentation_KKS_v_Čadci.pdf