Aktuálne v kultúre

Vážení a milí priatelia, priaznivci kultúrneho diania,

ponúkame vám (aspoň takto v skratke) prehľad o našich kultúrnych podujatiach, ktoré pre vás celoročne pripravujeme a spolu s vami realizujeme. :) 

V nasledujúcej prezentácii si môžete pozrieť, aké rôznorodé kultúrne aktivity má stredisko v náplni svojej činnosti- v zmysle jednotlivých odborných úsekov ZUČ.

Tešíme sa na čas, kedy sa opäť osobne stretneme a budeme si môcť vychutnať prítomnosť skutočnej človečiny a radosti z talentu každého z vás.

Pripravila: Mgr. Silvia Petreková

Nnew-_presentation_KKS_v_Čadci.pdf

 

 

 

1. 5. Ak na prvého mája večer prší, bude celý rok pekne.

4. 5. Svätý Florián, úrodu nám chráň.

12. 5. Dážď na Pankráca osožný je poliam, ale škodný viniciam.

13. 5. Pred Servácom niet leta, po Serváci niet mrazu.

12. 5. Pankrác, Servác, Bonifác – zamrznutí svätí, Žofia ich15.5. potvrdí a Urban 25. 5. uzavrie.

12. 5. Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli.

Tvoríte pre radosť, zaujímate sa o umenie, chcete sa prezentovať súťažne a pred verejnosťou a zároveň si porovnať úroveň svojho talentu? Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Vám ponúka prehľad súťaží, prostredníctvom  ktorých tak môžete urobiť spolu s ďalšími  nadšencami  a so súťažiacimi v  literárnej, výtvarnej, dramatickej, filmovej, fotografickej a hudobno- folklórnej umeleckej  činnosti.

1. máj – bol to čas na veľkolepé oslavy socialistických úspechov. Ulice boli plné pochodujúceho davu, vejúcich zástav, alegorických vozov, mávatiek, hesiel atď.

Pracujúci ľud i ostatná verejnosť v uliciach skandovali socialistické heslá.  Taká bola realita prvomájových osláv pred 30 rokmi.

V súvislosti so Sviatkom práce Vám Kysucké kultúrne stredisko v Čadci prináša zopár dobových fotografií, ktoré zachytávajú v uliciach atmosféru prvomájových osláv. 

Milí naši priatelia, divadelníci, pedagógovia, výtvarníci, fotografi, filmári, folkloristi a remeselníci !

Toľko podujatí sme mali s Vami naplánovaných a zrazu ako blesk z jasného neba prišiel k nám nečakaný hosť v podobe epidémie nového koronavírusu KOVID 19, ktorý zasiahol celý svet, nielen naše Slovensko. Všetko sa zrazu zastavilo, všetky kultúrne podujatia, stretnutia nielen medzi Vami, ale i s nami – organizátormi všetkých kultúrnych podujatí, postupových súťažných prehliadok, workshopov, výstav, vzdelávacích seminárov atď. Je nám to všetkým veľmi ľúto, ale túto celosvetovú pandémiu, ktorú si ľudstvo nepamätá od 2. sv. vojny, musíme spoločnými silami zvládnuť. Už druhý mesiac platia na Slovensku opatrenia, ktoré výrazne limitujú náš život. Väčšina z nás je zatvorená doma a tí, ktorí môžu, z domu aj pracujú, deti nechodia do školy, učia sa doma.