Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Vás srdečne pozývajú na výstavu malieb insitných výtvarníkov zo Srbska „SVET KOVAČICKÉHO INSITNÉHO UMENIA“. Výstavu, kde prezentuje svoje diela 16 srbských výtvarníkov, najmä z Kovačice a neďalekej Padiny, si môžete pozrieť v termíne od 27. januára do 15. marca 2020 v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici. Je organizovaná v rámci projektu Kruh priateľov slovenskej kultúry a má putovný charakter.

Pozvánka SVET KOVAČICKEHO UMENIA

 

Kovačica patrí medzi najväčšie strediská insity v rámci Európy a možno i vo svete. Folklórny a vidiecky maliarsky prejav je laickou výpoveďou o radostiach i starostiach každodenného bytia. Tvorba neškolených umelcov je čistá, úprimná a autentická vo svojej výpovedi i použitých technikách. Je podmienená dedinským prostredím a slovenskou ľudovou tradíciou. Tradícia insitného maliarstva Slovákov vo Vojvodine sústredených najmä v okolí Obce Kovačica siaha do konca tridsiatych rokov minulého storočia. Prví maliari začali maľovať zo záľuby a kopírovali najmä exotické námety pohľadníc a fotografií. Neskôr sa zamerali výhradne na motívy každodenného života, pracovných a zvykoslovných motívov dediny, čo sa stalo ústredným motívom kovačického insitného maliarskeho umenia.

Mgr. Ľubica Ligocká
KKS v Čadci