ZRUŠENÉ KP 2021

 Keď sme v júni pripravovali podujatie Kysucké pocešene boli sme plní nadšenia...Plány boli veľkolepé:-) nie však nereálne. Spojiť tradičné remeslo, ľudovú hudbu a tradície. Tak ako sa vyvíjala a zhoršovala pandemická situácia, tak sa i naše podujatie programovo:-) zmenšovalo. Stále sme však boli optimisti. A hoci sme "skončili" pri jednoduchom tradičnom jarmoku remeselníkov, bez hudby a zábavy, tešili sme sa..... Pandemická situácia je však vážna a my to v plnom rozsahu rešpektujeme. Podujatie rušíme, no nevzdávame sa ho 🙂 Raz príde jeho čas a my veríme, že z neho budete rovnako nadšení ako my pri jeho príprave. Takže o rok sa vidíme na Katarínu:-)

Plagát Kysucke pocešene H

Na začiatku blížiaceho sa adventného obdobia pripravujeme pre Vás trh tradičných remesiel Kysucké pocešene, na ktorom budú ponúkať v piatok 26. novembra 2021 svoje výrobky remeselníci z nášho regiónu. 
Podujatie sa uskutoční v súlade s platnými protiopandemickými opatreniami.