Ponúkame Vám virtuálnu výstavu prác študentov spracovanú  Súkromnou strednou školou umeleckého priemyslu v Žiline. 

Môžete zhliadnuť kreatívnu tvorbu študentov odborov grafický a priestorový dizajn a propagačné výtvarníctvo.

HRAČKA SSŠUP