Spoločná foto

Sobotné popoludnie 1. apríla 2023 patrilo folkloristom z celých Kysúc. V Dome kultúry v Čadci sa uskutočnilo regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru Vidiečanova Habovka. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom bolo Národné osvetové centrum. Organizátorom boli Kysucké kultúrne stredisko, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Dom kultúry v Čadci.

Podujatie vecne podporili: Banskobystrický pivovar, a. s., ĽH Javorníček a kamaráti, ĽH Magura.  Mediálnym partnerom bol Rozhlas a televízia Slovenska – Banská Bystrica.

Cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko – odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie hudobného folklóru. Súťaž je určená mládeži a dospelým.

Do regionálneho kola sa prihlásilo 13 folklórnych zoskupení. Súťažilo sa  v kategóriách:  Ľudové hudby, Spevácke skupiny, Sólisti speváci, spevácke duá, Sólisti a inštrumentalisti. Prejavy súťažiacich hodnotila odborná porota, ktorá bola v zložení: predseda: Mgr. Juraj Jakubík z Hvozdnice, členovia poroty: Vladimír Moravčík z Terchovej a Ing. arch. Marek Reznický z Kežmarku.

Výsledková listina

Kategória Ľudové hudby:

Zlaté pásmo s návrhom na postup: ĽH Muzička spod Grúňa z Vysokej nad Kysucou.

Zlaté pásmo:  ĽH Bratia Minárikovci z Horného Vadičova.

Strieborné pásmo: ĽH Potočiari z Novej Bystrice, ĽH Tomčalovci z Novej Bystrice.

Kategória Spevácke skupiny:

Zlaté pásmo s priamym postupom : FSk Svrčinka zo Svrčinovca.

Zlaté pásmo: Vrchárky z Kysúc.

Strieborné pásmo : Dievčatá z FS Bystrica z Novej Bystrice, FS Ozvena z Čierneho pri Čadci,  ŽFS Turzovanka z Turzovky, ŽSS Vajčovky z Horného Vadičova.

Bronzové pásmo: FSk Vigľašanka z Olešnej.

Kategória Sólisti speváci, spevácke duá:

Zlaté pásmo s priamym postupom: Štefánia Kubincová z Makova.

 

Kategória Sólisti, inštrumentalisti :

Do kategórie bol prihlásený jeden súťažiaci, p. František Kostúr z Kysuckého Nového Mesta, avšak z dôvodu choroby sa súťaže nemohol zúčastniť.

Súčasťou podujatia bol odborný rozborový seminár so zameraním na hĺbkový rozbor jednotlivých vystúpení. Predseda poroty p. Jakubík zdôraznil:  „ Tento typ súťaže je o zachovávaní autentického folklórneho prejavu, ktorý je na Kysuciach naozaj bohato zastúpený, nehanbíte  za svojich predkov, svoje korene , máte naozaj čo ukázať, šírte  ich posolstvo aj mladším generáciám.“

Všetkým zúčastneným chceme poďakovať, že sa do súťaže prihlásili a snažia sa zachovávať dedičstvo po našich predkoch. Srdečne im gratulujeme k umiestneniam a zároveň im prajeme, aby aj naďalej mali silu, chuť oboznamovať ľudí s našou históriou, prinášať radosť, hudbu a spev. Postupujúcim súťažiacim prajeme, aby reprezentovali naše Kysuce s takou radosťou a zo srdca ako na našom regionálnom kole. Krajské kolo Vidiečanovej Habovky sa uskutoční 28. mája v Zázrivej.

PhDr. Mária Čanecká

Manažér pre folklór a ľudové remeslo.

KKS v Čadci.

Foto: Štefan Strýček

 

 Postupujúci súťažiaci na Krajské kolo do Zázrivej

Postupujúci súťažiaci na Krajské kolo v Zázrivej.

 Porotcovia

Porotcovia - vľavo Vladimír Moravčík, v strede: Mgr. Juraj Jakubík, vpravo: Ing. arch. Marek Reznický.

 

Odborný rozborový seminár

Odborný rozborový seminár.

 Kysucké kultúrne stredisko v CAjpg

KKS v Čadci:  vľavo: Ing. Mgr. Katarína Borisová, v strede: PhDr. Silvia Kajanková, vľavo: PhDr. Mária Čanecká.

 Kronika

Dievčatá z FS Bystrica

Dievčatá z FS Bystrica.

 FS Ozvena

 FS Ozvena.

 FSk Svrčinka

FSk Svrčinka.

 ŽFS Turzovanka

ŽFS Turzovanka.

 ŽSS Vajčovkyjpg

ŽSS Vajčovky.

 FSk Vigľašanka

FSk Vigľašanka.

 Vrchárky z Kysúc

Vrchárky z Kysúc.

 ĽH Bratia Minárikovci

ĽH Bratia Minárikovci.

 ĽH Muzička spod Grúňa

ĽH Muzička spod Grúňa.

ĽH Potočiari

ĽH Potočiari.

 ĽH Tomčalovci

 ĽH Tomčalovci.

 Štefánia Kubincová

Štefánia Kubincová s hudobným doprovodom ľudovej hudby z DFS Kelčovan.