Súťažiaci

V prvý októbrový víkend sa opätovne rozrozprával kultúrny dom v Lodne. V nedeľu 2. októbra 2022 sa zrealizovalo po dvojročnej odmlke 24. Rozprávačské Lodno. Národnú súťažnú prehliadku rozprávačov Slovenska sa podarilo zrealizovať Kysuckému kultúrnemu stredisku v Čadci a obci Lodno vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja. Na 24. celoštátnej súťažnej prehliadke Rozprávačské Lodno sa predstavilo 10 dospelých rozprávačov, z viacerých krajov Slovenska a 2 deti. Vek účastníkov bol od 8 rokov do 79 rokov.

Odborná porota hodnotila v zložení: Mgr. Juliana Belková, pedagogička, spisovateľka, scenáristka, režisérka a členka Spolku rodákov Jozefa Kronera, Liščák Marián, PhDr., PhD., historik, kurátor OĽA, Kysucké múzeum Čadca a Mgr. Dušan Mikolaj, spisovateľ, zakladateľ Rozprávačského Lodna, zástupca Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava.
Porota konštatovala, že všetci súťažiaci dodržali predpísané kritériá súťažného poriadku a aj stanovený časový limit.
Na 24. Rozprávačskom Lodne získali ocenenia:
Cena Martina Kolembusa - Cena Kysuckej kultúrnej nadácie:
Ladislav Jurík, Dolné Vestenice za kultivované vyrozprávanie nevšednej témy.
Finančná cena obce Lodno:
Viera Gašincová, Ochodnica za prerozprávanie príbehu o rafinovanom snívaní.
Helena Slámková, Pezinok za vtipné rozprávanie o kuchárskom ne (umení ).
Finančné ceny Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci:
Valéria Mitrová, Michalovce za emotívny prejav o tradíciách v autentickom nárečí.
Mária Ilovičná, Viničné za dramatizovaný prejav skomponovaného príbehu.
Agnesa Priehodová, Oščadnica za precítené vyrozprávanie o živote v čase epidémie.
Vecné ceny Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci a obce Lodno:
Isabella Vostálová, Gajary za nežné podanie dávneho príbehu.
Timotej Uhrínec, Gajary za aktualizáciu tradičného príbehu.
Oceneným srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí svojou účasťou opätovne rozrozprávali Lodno. Špeciálne poďakovanie patrí aj odchádzajúcej pani starostke Alžbete Suriakovej, ktorá celých 24 rokov bola ako hlavný spoluorganizátor Rozprávačského Lodna.O kultúrnu vložku sa nám postarali sestry Brandysové a FkS Zborovanka s hudobno-folklórnym pásmom Svadba.
Prínosom 24. ročníka je aj komplexná audiovizuálna dokumentácia aktuálneho ročníka tejto súťaže.
Mgr. Miroslava Boháčiková
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

 

Publikum

FkS Zborovka 2

Sestry Brandysové

medovník 2022