SNDLE pozvanka IF page 0001

Prepojenie remesla a moderného umenia môžete obdivovať v priestoroch pracoviska prvého kontaktu MsÚ v Čadci, kde je nainštalovaná ukážka prác Ivany Faktorovej od 17. júna 2022. Štiepaný šindeľ z dreva sa používal v staviteľstve ako krytina striech budov a v súčasnosti sa stále využíva najmä na rekonštrukčné práce na historických pamiatkach. Nosič umeleckej hodnoty je ďalšou z jeho  možností využitia.

 Ivana Faktorová rod. Chmúrová je rodáčka zo Starej Bystrice. Výtvarnej tvorbe sa začala aktívne venovať už v detstve. Na prvom stupni základnej školy navštevovala Základnú umeleckú školu v Čadci. Po skončení ZŠ vyštudovala Školu úžitkového výtvarníctva v Ružomberku odbor propagačné výtvarníctvo. Po maturite ďalej pokračovala vo výtvarnom vzdelaní na Vysokej škole – Učiteľstvo výtvarného umenia v Ružomberku. Po skončení VŠ pôsobila 2 roky v organizácií KKS v Čadci ako manažérka pre úsek výtvarníctva, fotografie a filmu. Následne začala pôsobiť ako pedagogička výtvarného odboru v SZUŠ Žilina, momentálne a počas materskej dovolenky vyučuje výtvarný odbor v ZUŠ Krásno nad Kysucou.
Už v detstve začala najviac inklinovať k abstraktnej tvorbe, kedy ju na základnej umeleckej zaujal kubizmus a geometrická abstrakcia. Práve tam začali vznikať jej prvé pokusy a posuny zachytenej reality do štylizovanej abstraktnej roviny. Počas štúdia na strednej umeleckej škole si prešla rôznymi výtvarnými technikami a postupmi, ktoré používa až dodnes. Princíp abstraktného expresionizmu, ktorý spočíva v liatí a fŕkaní farby priamo na plátno, ktorý v tvorbe aplikoval Jackson Pollock. Techniku tupovania, maľbu špachtľou a techniku dekalk, monotýpiu využíva bežne pri svojej výtvarnej tvorbe. Vo všeobecnosti sa jej páčia minimalistické formy v kresbe alebo maľbe, krajinoznaky, geometrická abstrakcia a v podstate avantgardné smery: futurizmus, kubizmus, konštruktivizmus, expresionizmus, dadaizmus aj orfizmus. Na vysokej škole ju najviac oslovil a v tvorbe posunul ateliér maľby a najmä osobitý výtvarný prejav a pohľad na krajinu prof. Jána Kudličku ArtD.. Práve pod jeho vedením pracovala na diplomovej práci, v ktorej riešila výtvarný problém fantasknosť v krajine, ktorého princípy využíva naďalej v maľbe či kresbe. Je to dlhodobý výtvarný progres, v ktorom neustále nachádza množstvo nových možností, ktoré ju v tvorbe posúvajú ďalej. V podstate sa jedná o pretváranie videnej reality do abstraktných farebných kompozícií. Námety pre svoju výtvarnú tvorbu hľadá v krajine. Krajina ponúka neskutočné množstvo inšpiratívneho materiálu, ktorý neprestajne využíva. Fotografuje ju, zachytáva jej rázovitý a zaujímavo členitý povrch, štruktúrnosť. Následne v snímkach objavuje fragmenty, ktoré ju inšpirujú v tvorbe. Pri fotografovaní využíva princíp náhody. Rôzne fantazijné predstavy analogicky spojené s reálnym svetom. Okrem fotografovania nachádza a zbiera rôzne prírodniny, kamene, ktoré lepí na plátno a vytvára štruktúry či plastické abstraktné kompozície. Najčastejšie maľuje akrylovými farbami. Neskôr sa začala venovať maľbe na ručne štiepané šindle. Pôvodcom tejto myšlienky - šindeľ ako nosič umeleckého diela je akad. soch. Viliam Loviška, spoluautor Slovenského orloja v Starej Bystrici. Ivana počas štúdia na vysokej škole pod jeho vedením pracovala v Galérii pod Orlojom a vtedy sa to všetko začalo.
Neskôr v Galérii pod Orlojom zorganizovali výstavu maľovaných šindľov, do ktorej sa zapojila aj Ivana a samozrejme veľké množstvo slovenských, ale aj zahraničných profesionálnych umelcov. Momentálne sa zbierka šindľov stále rozširuje, pribúdajú nové dielka a stala sa z nej putovná výstava. Približne od roku 2011 začala aj Ivana tvoriť na šindeľ. Jej maľované šindle si prípadní záujemcovia môžu kedykoľvek zakúpiť v Galérii POD ORLOJOM v Starej Bystrici.
Kontakt: 0915 214 734