1

Tento rok otvoril divadelný festival Palárikova Raková svoje brány už po 54. krát. Pre zainteresovaných odborníkov, ale i širokú verejnosť predstavuje svojou jedinečnou a rozmanitou paletou divadelných predstavení nezabudnuteľný umelecký zážitok. Počas siedmych dní sa predstavilo 24 divadelných predstavení, z toho 5 súťažných a 19 pohostinných. 

 Vysledková_listina_54._Palárikova_Raková.pdf

Poslaním festivalu je nielen prezentácia ochotníckych divadelných súborov na kysuckej pôde, ale aj motivácia naštudovať a inscenovať diela pôvodnej slovenskej tvorby, hľadať nové divadelné talenty, rozvíjať a posúvať umelecké kvality talentov už objavených, zachovávať tradície amatérskeho divadla a vytvárať nevšednú a výnimočnú umeleckú atmosféru. Podujatie, ktoré má kredit národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, pokračuje v duchu tradície, ktorú v podmienkach slovenského ochotníckeho divadelníctva založil významný dejateľ, dramatik, katolícky kňaz, novinár a politik – Ján Palárik, rodák z Rakovej.

Na tohtoročnej prehliadke 54. Palárikovej Rakovej bolo prihlásených 11 divadelných súborov, výberovou porotou bolo vybraných 6 divadelných predstavení, z toho 5 súťažných predstavení bolo hodnotených odbornou porotou a jedno súťažné predstavenie nebolo zrealizované. Odborná porota pracovala v zložení: predseda – Peter Kováč, členovia – Ľubomíra Krkošková, Róbert Mankovecký, Viktor Kollár, Martin Timko. „Napriek ťažkému obdobiu počas pandémie prehliadka bola na vysokej umeleckej úrovni. Prihlásené inscenácie priniesli tematickú, žánrovú pestrosť, rôznorodosť prístupov, režijných poetík, aj autentickosť v hereckom prejave,“ skonštatovala odborná porota.

54. Palárikova Raková a 200. výročie J. Palárika začala v nedeľu 24. apríla v obci Raková slávnostnou svätou omšou v Kostole narodenia Panny Márie v Rakovej, slávnostným sprievodom obcou a pietnou spomienkou pri rodnom dome J.Palárika. V rámci otvorenia sa v Kultúrnom dome J. Palárika v obci Raková uskutočnilo pohostinné predstavenie Divadelného súboru Jána Palárika Čadca s inscenáciou VESELÁ JESEŇ, ktorému predchádzalo pripomenutie si rodáka, kňaza, dramatika a národného dejateľa Jána Palárika prostredníctvom filmového medailónu z produkcie Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci. V meste Čadca sa slávnostné otvorenie prehliadky uskutočnilo v utorok 26. apríla 2022 na pešej zóne Palárikovej ulice pouličným predstavením Divadelného centra Martin: ROZPRÁVKOVÉ OZRUTY, divadelným pásmom umeleckého kolektívu Turzocrew, Základnej školy Turzovka: JÁN PALÁRIK, divadelným sprievodom Detského a mládežníckeho divadelného súboru EVA pri ZUŠ J.Potočára a Dome kultúry v Čadci a hudobným vystúpením pedagógov ZUŠ J.Potočára v Čadci. V rámci Memoranda o spolupráci Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci a Divadelným festivalom DIDA PIVNICA sa v Dome kultúry v Čadci, v utorok 26. apríla predstavilo Ochotnícke divadlo kultúrneho centra Kysáč, Srbsko s predstavením Júliusa Barča Ivana a Jána Privizera: DVAJA.

Súťažná časť 54.Palárikovej Rakovej a 200. výročia narodenia J.Palárika prebiehala v dňoch 27. – 30. apríl 2022, v rámci ktorých sa predstavilo 5 divadelných súborov: Potulné dividlo J+T, Medzibrod s inscenáciou DON KYCHOT (Juraj Haviar).  Podľa vyjadrení odbornej poroty inscenácia ponúkla jedinečný pohľad na perlu európskej literatúry. Divákom ponúkla detailnú prácu s rekvizitou, divadelným znakom a divadelnou skratkou. „Bola v najlepšom slova zmysle rozvíjaním tradície malých javiskových foriem, ktoré mali v minulosti aj v slovenskom amatérskom divadle svojich výrazných predstaviteľov. Inscenácia nenútene, priam prirodzene, komunikovala s divákmi a vťahovala ich do príbehu,“ upresnil predseda poroty Peter Kováč.

Divadlo f*ACTOR s inscenáciou LUIGIHO SRDCE (Ivan Bukovčan, Michal Tomasy) podľa vyjadrení poroty nepatrí často k inscenovaným autorovým dielam, i keď v ochotníckom divadle má bohatšiu inscenačnú tradíciu. Otvára veľmi interesantné témy o cene ľudského života, sile médií, ktoré dokážu manipulovať a ovládať verejnú mienku. „Režisér inscenácie Michal Tomasy všetky spomínané témy akcentoval a zrozumiteľne a v skratke ich  vyjadril prostredníctvom detailnej práce s herectvom. Hru výrazne zoškrtal, čím dej zdynamizoval a významovo vyčistil. Hlavným scénografickým prvkom bola biela plachta, za ktorou sa pomocou tieňohry vytváral ďalší plán inscenácie. Takmer filmovým strihom predstavil gestami a pohybom každú postavu. Inscenácia ponúkla viacero pozoruhodných hereckých výkonov,“ spresnila odborná porota. Divadelný súbor ŠAPO Ploštín s inscenáciou MATKA (Jozef Gregor Tajovský), podľa vyjadrení odbornej poroty priniesol tradičný interpretačný pohľad na Tajovského hru. „Inscenácia sa v scénografickej zložke vyjadrovala minimalisticky a nie opisne, realisticky. Tento koncept podčiarkovalo svietenie a práca s hudbou,“ doplnili členovia poroty.  Divadlo Zelienka, Zvolen s inscenáciou DETVIANSKA NÁTURA (po 25 rokoch) (Ľudo Zelienka) ponúkla podľa porotcov špecifický nadhľad na život obyčajného človeka z regiónu Detvy s jeho radosťami, bolesťami, hriechmi a túžbou užívať si život opravdivo. „Inscenácia priniesla svojbytnú hereckú súhru, prirodzenosť a jednoduché a funkčné scénické riešenie priestoru,“ spresnili porotcovia. Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA pri ZUŠ J. Potočára a Dome kultúry v Čadci s inscenáciou ŽOFIA (Eva Matysová a kol.). Odbornou porotou bola vyzdvihnutá nápaditá funkčná práca v davových scénach, ktoré predstavovali svojbytné metaforické rozprávanie o udalostiach zo života hlavnej postavy. „V herectve bola zjavná radosť, prirodzenosť na javisku od najmladších po najstarších hercov. Neobjavoval sa zbytočný patetizmus, deklamačné preteky,“ uviedla vo svojom hodnotení.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 54. Palárikovej Rakovej a 200. výročia narodenia J. Palárika sa uskutočnilo v piatok 29. apríla v Dome kultúry v Čadci. Po udelení ocenení nasledovalo pohostinné divadelné predstavenie Slovenského komorného divadla Martin, Jiří Havelka/Róbert Mankovický: Zem pamätá.

Počas siedmych dní sa v rámci divadelnej prehliadky predstavilo 24 divadelných predstavení, z toho 5 súťažných19 pohostinných,7 sprievodných aktivít pozostávajúcich z výstavy výtvarných a literárnych prác detí MŠ a ZŠ pri CVČ Raková v obci Raková: JA A DIVADLO, predaja poštového lístka s prítlačou 200. výročia narodenia J. Palárika a príležitostnej poštovej pečiatky 54. Palárikovej Rakovej v pamätnej izbe J. Palárika v obci Raková, výstavy výtvarných prác detí ZUŠ J. Potočára, ZUŠ M.R.Štefánika Čadca, ZUŠ Krásno nad Kysucou a ZUŠ Kysucké Nové Mesto v Dome kultúry v Čadci: DIVADELNÉ MASKY. V Kysuckej knižnici v Čadci bola zrealizovaná výstava pri príležitosti 200. výročia narodenia dramatika: JÁN PALÁRIK V NAŠEJ PAMÄTI, beseda členov odbornej poroty so študentami Gymnázia J.M.Hurbana v Čadci: DIVADLO A PALÁRIKOVA RAKOVÁ, predstavenia v materských školách v Čadci: bábkové divadlo spod Spišského hradu. Iva Liptáková: O ČUDNOM VAJÍČKU a výstava venovaná 10. výročiu spomienky na dlhoročného fotografa Palárikovej Rakovej – Filipa Lašuta, v Dome kultúry v Čadci: FILIP LAŠUT S OCHOTNÍCKYM DIVADLOM.

Pohostinné divadelné predstavenia sa v rámci divadelnej prehliadky konali v mestách Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou a obciach Raková, Stará Bystrica, Zborov nad Bystricou, Korňa, Vysoká nad Kysucou.

Bilancia zúčastnených súborov, predstavení, účinkujúcich, hostí a návštevníkov 54. Palárikovej Rakovej  – 16 divadelných súborov, 24 divadelných predstavení, z toho 5 súťažných a 19 pohostinných, vyše 7 800 divákov, výstavy, rozhovory, besedy, priateľské stretnutia, herci, režiséri, dramaturgovia, divadelní historici a kritici, predstavitelia médií, vzácni hostia z Kysúc, Slovenska i zahraničia.

 

Výsledková listina 54. ročníka Palárikovej Rakovej, národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Odborná porota v zložení:  Peter Kováč – predseda, Ľubomíra Krkošková, Róbert Mankovecký, Viktor Kollár a Martin Timko   u d e l i l a:

Kolektívne ceny:

l. miesto – diplom, zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu obce Raková získalo POTULNÉ DIVIDLO J+T MEDZIBROD za inscenáciu hry Juraj Haviar: DON KYCHOT

2.miesto – diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu mesta Čadca získalo DIVADLO ZELIENKA, ZVOLEN za inscenáciu hry Ľudo Zelienka: DETVIANSKA NÁTURA (PO 25 ROKOCH)

3.miesto – diplom, bronzovú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci získalo DIVADLO f*ACTOR, LIPTOVKSÝ MIKULÁŠ za inscenáciu hry Ivan Bukovčan, Michal Tomasy: LUIGIHO SRDCE

 Individuálne ceny:

 - Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a CENU MARTINA KOLESÁRA za réžiu Eve Matysovej a kol. za inscenáciu Eva Matysová a kol.: ŽOFIA (Cenu udeľuje primátor mesta Čadca)

 - Diplom, striebornú medailu Jána Palárika za ženský herecký výkon Anette Masarykovej za stvárnenie postavy ŽOFIE v inscenácii Eva Matysová a kol.: ŽOFIA (Cenu udeľuje starosta obce Raková)

- Diplom, striebornú medailu Jána Palárika za mužský herecký výkon Tomášovi Pohorelcovi za stvárnenie postavy TECHNIKA v inscenácii Juraj Haviar: DON KYCHOT (Cenu udeľuje riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci)

DIPLOM ZA ÚČASŤ:

  • DETSKÉMU A MLÁDEŽNÍCKEMU DIVADELNÉMU SÚBORU EVA PRI ZUŠ J. POTOČÁRA A DOME KULTÚRY V ČADCI za inscenáciu hry Eva Matysová a kol.: ŽOFIA
  • DIVADELNÉMU SÚBORU ŠAPO PLOŠTÍN za inscenáciu hry Jozef Gregor Tajovský: MATKA

ČESTNÉ UZNANIE na návrh odbornej poroty:

  • za mužský herecký výkon Miroslavovi Števkovi za stvárnenie postavy LUIGIHO LOMBARDIHO v inscenácii Ivan Bukovčan, Michal Tomasy: LUIGIHO SRDCE
  • za mužský herecký výkon Jurajovi Špankovi za stvárnenie postavy ĎURA BOHÁČA, STARÉHO MLÁDENCA, v inscenácii Jozef Gregor Tajovský: MATKA
  • za ženský herecký výkon BRIGITE VRÁBEĽOVEJ za stvárnenie postavy MAJORKY APPLEGATE v inscenácii Ivan Bukovčan, Michal Tomasy: LUIGIHO SRDCE

Cenu Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava na návrh poroty mladého diváka získalo POTULNÉ DIVIDLO J+T, MEDZIBROD za inscenáciu hry Juraj Haviar: DON KYCHOT

Ocenenie KYSUCKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA  v Čadci za  CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS slovenskému ochotníckemu divadlu:   

Diplom, zlatú medailu Jána Palárika a vecný dar PAVLOVI ZÁTEKOVI, divadelnému režisérovi a vedúcemu divadelných súborov DIDERO a BABYLON z Kysuckého Nového Mesta.

Hlavnými organizátormi a garantmi podujatia boli Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Mesto Čadca a Obec Raková. Partnermi podujatia v zmysle Memoranda o spolupráci boli mestá: Kysucké Nové mesto, Krásno nad Kysucou a obce: Stará Bystrica, Korňa, Zborov nad Bystricou a Vysoká nad Kysucou.  Pohostinné a súťažné divadelné predstavenia sa v rámci divadelnej prehliadky konali v mestách Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou a obciach Raková, Stará Bystrica, Zborov nad Bystricou, Korňa, Vysoká nad Kysucou.

Spoluusporiadatelmi boli: Dom kultúry v Čadci, Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková, Kultúrny dom J. Palárika Raková, Dom kultúry Stará Bystrica, Mestské kultúrno – športové stredisko Kysucké Nové Mesto, Dom kultúry Korňa, Kultúrny dom Vysoká nad Kysucou, Kultúrny dom v Krásne nad Kysucou, Kysucká knižnica v Čadci, Gymnázium J.M.Hurbana v Čadci, Slovenská pošta a.s.

Spolupráca: Združenie životnými cestami Jána Palárika, CVČ Raková, Kysucká kultúrna nadácia, materské, základné a stredné školy regiónu Kysuce, Divadelný súbor Jána Palárika Čadca, Divadelné centrum Martin, Umelecký kolektív Thurzocrew, základná škola Turzovka, Ochotnícke divadlo KC Kysáč, Srbsko, Potulné dividlo J+T - Medzibrod, Divadlo f*ACTOR - Liptovský Mikuláš, Divadelný súbor ŠAPO Ploštín, Divadlo Zelienka - Zvolen, Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA pri ZUŠ J.Potočára a Dome kultúry v Čadci, Slovenské komorné divadlo Martin, Divadlo ZáBaVKa – Senec, Divadlo Actores, Rožňava, Divadlo mladých Šuňava, Divadelné centrum Martin, Divadlo zo šuflíka Žilina, Divadlo Jaja Bratislava, MŠ a ZŠ pri CVČ Raková, Slovenská pošta, a.s., ZUŠ J. Potočára Čadca, ZUŠ M.R.Štefánika Čadca, ZUŠ Krásno nad Kysucou, ZUŠ Kysucké Nové Mesto, Bábkové divadlo spod Spišského hradu, Michal Lašut, fotograf – FOMI s.r.o.

Mediálni partneri: Týždenník KYSUCE, MY Kysucké noviny, MojeKysuce.sk, vRegióne.sk, TV SEVERKA, Rádio Frontinus, KTV, TV Raj, TAVES, RTVS, Rádio Regina

Sponzori: Kysucké pekárne, a.s. - Vilija, BUKOV - veľkoobchod ovocie a zelenina, COOP Jednota Čadca, s.d., PROFIRTA plus, s. r. o., KONTAKT – SK, s.r.o., IMPEX PLUS, s.r.o.