1.miesto MŠ Olešná

Predškoláci ukázali svoj výtvarný talent
Výtvarná súťaž detí materských škôl predškolského veku „Vitaj náš Mikuláš“ sa po prvýkrát uskutočnila online. O víťazoch rozhodovali obyvatelia regiónu Kysúc, hlasovaním na facebokovej stránke Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci (KKS v Čadci).

„Kysuckí predškoláci mali možnosť vďaka svojim pedagógom pripraviť kolektívne ľubovoľné dielo na tému „Vitaj náš Mikuláš“ (kresbu, maľbu, priestorovú kompozíciu, koláž, úžitkový alebo dekoračný predmet, a pod.),všetky výtvarné techniky boli povolené,“ uviedla Miroslava Bohačíková, manažérka pre umelecký prednes, divadlo detí a dospelých KKS v Čadci. Do súťaže sa podľa jej vyjadrení zapojilo desať materských škôl z regiónu Kysúc, zaslaných bolo 17 výtvarných prác. „Všetky práce sme zverejnili na stránke facebook KKS v Čadci, aby mohlo dôjsť k hlasovaniu, ktoré prebiehalo od 26. 11. 2021 - 02. 12. 2021 do 14.00 hod., spresnila Bohačíková.

Súťaž vyvolala záujem verejnosti, celkovo hlasovalo 6051 ľudí, pričom víťazné výtvarné dielo získalo 1 304 hlasov. „Všetci účastníci súťaže boli odmenení 6. decembra nielen diplomom za účasť, ale hlavne audio nahrávkou rozprávky Milotka a deň Svätého Mikuláša napísanou špeciálne na túto príležitosť,“ dodala manažérka KKS v Čadci. Mimoriadne ocenenie udelila riaditeľka KKS v Čadci za výtvarnú prácu „Večer s Mikulášom“ ZŠ s MŠ Staškov - Kudlov.

Vianočnú rozprávku „Milotka a deň Svätého Mikuláša“ napísal Peter Kolembus a Erika Kojšová Sýkorová, ktorí sú zároveň autormi novinky na knižnom trhu Kysucké dračie a iné príbehy. Text narozprávala Katarína Borisova, zvuk spracoval Maroš Hanko a ilustráciu poskytol Milan Pavlík.

Výsledky súťaže Vitaj náš Mikuláš:
l. miesto - diplom a vecné ceny získava MŠ Olešná – 3.trieda s prácou 10. Mikuláš
našimi očami like 1304 .
2.miesto - diplom a vecné ceny získava MŠ Olešná - s prácou 17. Mikuláš, čo nám dáš like 1168.
3.miesto - diplom a vecné ceny získava MŠ Podvysoká – s prácou 1. Mikuláš so svojou družinou na ceste like 706.