mikrofon KM2021

Milí mladí priatelia!

Poslaním súťaže je objavovanie mladých talentov, kultivovanie verbálneho prejavu a poskytnutie priestoru pre sebarealizáciu a celkový osobnostný rozvoj mladých ľudí.
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravuje dňa 15. októbra 2021 /piatok/ o 9.00 hod. v Dome kultúry v Čadci regionálnu súťažnú prehliadku mladých moderátorov amatérov KYSUCKÝ MIKROFÓN 2021.