William Jaroš Willam Jaroš sa narodil v októbri 1986 v Čadci. Vyštudoval na ZSŠHSaO v Čadci, odbor Hotelová akadémia. Inšpiračným zdrojom pre jeho tvorbu je svet fantázie a realita. Z nich čerpá podnety, ktoré prenáša na plátno a iné povrchy. Zameriava sa na abstraktnú tvorbu, využíva rôzne techniky maľby za pomoci štetcov, papiera, špachtlí, hubie, paličiek, stierok, škrabiek alebo vlastných rúk či prstov. Pri svojej tvorbe používa akryl, temperu, spreje a iné druhy farieb. Už počas navštevovania základnej školy sa zúčastňoval výtvarných súťaží. V tomto období sa venoval prevažne krajinkám. Po dlhej pauze sa opäť vrátil k výtvarnej tvorbe a od roku 2012 sa začala jeho cesta na vlnách abstraktu. Maľovanie je pre neho formou odpočinku, relaxu a zároveň aj zábavou. Pri maľovaní dáva svojej fantázií a kreativite absolútnu slobodu, výsledkom čoho sú obrazy zachycujúce abstraktné dianie na plátnach. Pri pohľade na autorove obrazy môže každý vstúpiť do jeho sveta, ale aj do svojho vlastného sveta predstavivosti.